De nordiske statsministrene

Statsministrene har det overordnede ansvaret for det nordiske regjeringssamarbeidet. Det avholdes nordiske statsministermøter to ganger i året. I tillegg møtes de nordiske statsministrene i andre sammenhenger i løpet av året.

Content

    Persons
    News
    Declaration