Statsministrenes globale satsing gir konkrete resultater

23.05.18 | Nyhet
Statsministrar i Örnsköldsvik
Photographer
Victor Svedberg, Swedish Government Officies
Stor synlighet, en lang rekke konkrete samarbeidsprosjekter og mange nye eksportmuligheter. På sitt uformelle sommermøte i Örnsköldsvik i Sverige fikk de nordiske statsministrene blant annet innblikk i en mellomrapport om Nordic Solutions to Global Challenges, som de selv tok initiativ til høsten 2015.

Nordisk ministerråds generalsekretær Dagfinn Høybråten informerte statsministrene om hvordan arbeidet innenfor rammen for statsministerinitiativet Nordic Solutions to Global Challenges utvikler seg.

Statsministrene var veldig fornøyde, og understreket hvor viktig det er at resultatene følges opp og evalueres. 
– Flere av løsningene som presenteres i initiativet er interessante, og vi skal utrede hvordan de kan føres videre de kommende årene, sier Islands statsminister Katrín Jakobsdóttir. Island har formannskapet i ministerrådet i 2019.

Nordisk svar på Agenda 2030

Med initiativet kan Norden omsette ord i handling. Målsettingene som er satt opp, er tett koblet til de globale bærekraftmålene, og ambisjonen er klar: Statsministrene vil dele kunnskapen, verdiene og erfaringene Norden har, med andre, og på den måten bidra til å oppnå Agenda 2030-målene. 

Aktivitet i 30 land

50 strategiske resultater er allerede innrapportert, med samarbeidsparter i et trettitall land rundt i verden, bl.a. India, Zambia, Etiopia, Polen og Ukraina.

Initiativet fokuserer på områder der de nordiske landene står sterkt: klima og energi, urbanisering, velferdsløsninger, likestilling og bærekraftig matproduksjon og -forbruk.

Treårig satsing

Totalbudsjettet for Nordic Solutions to Global Challenges er på ca. 74 millioner DKK. Programperioden for initiativet er 2017–2019.

På møtet diskuterte statsministrene også felles satsinger på utvikling av 5G-nettet og digitalisering. 

Nordisk ministerråd kommer til å prioritere arbeid for fri bevegelighet og mobilitet de tre neste årene, blant annet gjennom digitalt samarbeid.