De nordiska statsministrarna

Statsministrarna har det yttersta ansvaret för det nordiska regeringssamarbetet. Nordiska statsministermöten hålls ett par gånger per år. Dessutom möts de nordiska statsministrarna under året i andra sammanhang.

Content

    Persons
    News
    Declaration