Slik bekjemper Norden falske nyheter

30.10.18 | Nyhet
Lars Løkke Rasmussen och Stefan Löfven

Lars Løkke Rasmussen och Stefan Löfven

Photographer
Johannes Jansson
Falske nyheter, fiendtlige kampanjer og belastningsangrep – slik ser digitaliseringens bakside ut. De nordiske statsministrene snakket om hvor viktig det er å beskytte seg mot cybertrusler som undergraver demokratiet. Men statsministrene ble også utfordret av nordiske parlamentarikere til å verne om sine egne allmennkringkastere og redusere kløftene i de nordiske samfunnene.

Nordisk råds sesjon ble som vanlig innledet med debatt mellom de nordiske statsministrene og Nordisk råds parlamentarikere.

Temaet for debatten var de digitale truslene mot det åpne samfunnet.

– Demokratiet er sterkt i Norden, men utviklingen viser at ingen framskritt kan tas for gitt. Samfunnsklimaet kan raskt bli rått og kaldt. Vi har sett forsøk på å påvirke frie valg, innledet Stefan Löfven, Sveriges statsminister.

  Fiendtlige aktiviteter ved valget i Sverige

  Han viste til ferske erfaringer med fiendtlige aktiviteter foran valget i Sverige i september – elektroniske angrep, belastningsangrep og kampanjer fra automatiserte kontoer.

  Stefan Löfven foreslo at de nordiske landene nå bør koordinere sine nasjonale sikkerhetsstrategier.

  Hybridsenter i Helsingfors

  Juha Sipilä, statsminister i Finland, inviterte de andre landene til å slutte seg til senteret mot hybridtrusler som er åpnet i Helsingfors – og som skal øke kunnskapen om cyberangrep og spredning av falsk informasjon.

  Men han minte om at det er en oppgave for politikerne å motvirke det økte konfliktnivået, polariseringen og mistroen som er hensikten med angrepene.

  – Flyktningstrømmer og migrasjon vekker sterke følelser. Populistiske krefter utnytter disse følelsene. Vi må kommunisere våre verdier enda tydeligere, sa han.

   Unngå kommentarfeltene

   Erna Solberg, statsminister i Norge, sa at utfordringen ligger i å beskytte seg mot denne formen for angrep uten å skape paranoide samfunn.

   – For oss har det vært verdifullt å styrke dialogen med næringslivet, de som eier infrastrukturen. Og så må vi kunne ta debatten med innbyggerne, og ikke overlate den til kommentarfeltene i sosiale medier, sa hun.

   En velutdannet befolkning med tilgang til pålitelige nyheter fra blant annet allmennkringkastere er det beste vernet for det åpne samfunnet, sa Aksel V. Johannesen, regjeringsleder på Færøyene.  

    Truslene kommer ikke bare utenfra

    Flere parlamentarikere minte om at truslene mot demokratiet ikke bare kommer utenfra. Martin Kolberg fra s-gruppen ville vite om den danske statsministeren mener at økte forskjeller i samfunnet påvirker tilliten til de demokratiske systemene.

    Jessica Polfjärd (den konservative gruppen) minte om at også i Norden later mange til å være mer tiltrukket av nasjonalisme enn av internasjonalisme, og hun etterlyste initiativer som oppmuntrer til frihandel.

    Kontroversiell dansk gettopakke

    Gunilla Carlsson fra s-gruppen satte spørsmålstegn ved nedskjæringene av Danmarks Radio, og Lorena Delgado Varas fra venstregruppen var kritisk til den danske gettopakken, som skal motvirke parallellsamfunn i Danmark.

    – Gettoplanen handler om å håndtere noen utfordringer som man godt kan la være å snakke om, men som vi i Danmark behandler i åpenhet, sa Lars Løkke Rasmussen.