Dette innholdet er ikke tilgjengelig på språket du har valgt. Vi viser det på Danish.

Styrkelse af det nordiske elmarked

02.11.10 | Deklarasjon
De nordiske statsministres møde med lederne fra Færøerne, Grønland og Åland i Reykjavik den 2. november 2010

Informasjon

Adopted
02.11.2010
Location
Reykjavik, Island

Vi er enige om at godkende energiministrenes oplæg til styrkelse af det nordiske elmarked, som de vedtog på deres møde den 25. oktober 2010.

Et velfungerende elmarked er en forudsætning for nordisk erhvervsudvikling, og det fælles nordiske elmarked skal kendetegnes ved gennemsigtighed, effektivitet og nytte for alle.

Målsætningen for udviklingen af det nordiske elsamarbejde og elmarked har været at opnå gensidige økonomiske, energimæssige og miljømæssige fordele, samtidig med at man opretholder en høj grad af forsyningssikkerhed. Disse målsætninger ligger fortsat fast.

I dag kan vi se, at et fælles elmarked, som integrerer de forskellige produktionssystemer som termisk kraft, kernekraft, vandkraft og vedvarende energi, har været til stor nytte for de nordiske lande. Den store stigning i andelen af vedvarende energi i det nordiske elsystem, især vindkraft, giver forøgede udfordringer for vores fælles elmarked og understreger værdien af samarbejde og integration. I fremtiden vil udviklingen af 'smart grid' i Norden bidrage til fremme af effektivitet og forsyningssikkerhed i elsystemet også med en stor andel af vedvarende energi.

Vi er fast besluttede på, at det nordiske elmarkeds- og systemsamarbejde også skal være frontløber i EU i fremtiden. Dette gælder især inden for planlægningen og udviklingen af det nordiske transmissionsnet, integrering af vedvarende energi, yderligere kobling til Europa og en videre udvikling af et fælles nordisk marked for slutbrugerne. I de tyndt befolkede områder bør arbejdet med at integrere vedvarende energi forstærkes.

Vi ser det grænseløse nordiske elmarked som et vigtigt element, der også fremadrettet bør indgå i den bredere grøn vækst dagsorden, som Norden i fællesskab skal fremme, bl.a. inden for rammerne af Globaliseringsforum og den bredere nordiske globaliseringsindsats.