Nå trengs det mer enn fagre ord

30.10.19 | Nyhet
De nordiska statsministrarna träffar ungdommsrepresentanter vid Nordiska rådets session i Stockholm 2019
Photographer
Johannes Jansson
Åtte statsministre og ni representanter for nordiske ungdomsorganisasjoner møttes til et dialogmøte om bærekraftspørsmål i Stockholm onsdag. Invitasjonen til møtet kom fra statsministrene. De unge stilte mange spørsmål, mens ministrene lyttet og svarte.

Det var også det uttalte poenget med møtet: å gi de unge mulighet til å uttrykke det de synes er viktig, og at de virkelig blir hørt.

Dialogmøtet ble arrangert på initiativ fra det islandske formannskapet i Nordisk ministerråd. Ungdomsrepresentantene var glade for muligheten til å treffe statsministrene, men understreker at dette møtet må følges av nye møter.

Konkrete tiltak trengs

– Det er utrolig viktig at endringene i samfunnet skjer raskt, og at representanter for de unge generasjonene blir hørt kontinuerlig, sier Bicca Olin, som representerer paraplyorganisasjonen for Finlands ungdomsforbund, Allianssi.

– For oss er ikke klimakrisen en fjern trussel, men en realitet vi allerede lever midt i, sier Una Hildardóttir fra Islands ungdomsforbund, LUF.

Simon Holmström representerer ReGeneration 2030 fra Åland.

– Jeg var skuffet over at statsministrene kom med unnskyldninger og påsto at landene jobber klimasmart, når vi i Norden står på stedet hvil, sier han.

– Ingen trenger flere fagre ord lenger, vi trenger konkret “action”, sammenfatter Bicca Olin.

Klimakrisen polariserer samfunnet

Islands statsminister Katrín Jakobsdóttir er enig med de unge, og støtter tanken på å fortsette dialogen med ungdomsorganisasjonene.

– Vi må være klare for å fatte modige vedtak, sier hun, – og vi må gjøre det i samarbeid med de unge. Vi kommer til å trenge å ta i bruk nye instrumenter, både økonomiske og sosiale.

Statsministrene understreker at transformasjonen av samfunnet må gjøres på en måte som inkluderer alle. All forandring kan ikke gå like fort.

– Jeg er urolig for at klimakrisen skaper en polarisering i samfunnet vårt, sier Katrín Jakobsdóttir. – I visjonen for det nordiske samarbeidet understreker vi ikke bare den grønne bærekraften, men også sosial bærekraft, som er en sentral del av den nordiske velferdsstaten. Ingen må bli holdt utenfor, poengterer hun.