Dagsorden

26.10.20

09:00 - 17:00

1.
Ingen plenumsforhandlinger

Ettersom den tradisjonelle sesjonen er avlyst i år, blir det heller ikke arrangert noen plenumsdebatter. Det finnes derfor ingen dagsorden. Flere digitale møter blir likevel gjennomført i sesjonsuken. Les mer om dem under fanen Program til høyre. De eneste arrangementene som sendes direkte i år, er debatten om covid-19 og Norden samt prisgallaen, der Nordisk råds priser deles ut. Begge direktesendingene finner sted 27. oktober.

29.12.20 | Nyhet

Året der gik i det nordiske samarbejde

2020 har budt på uventede udfordringer for det nordiske samarbejde som følge af COVID-19-pandemien. Ikke desto mindre har der været masser af begivenheder og udviklinger i nordisk regi. Her er et samlet overblik over nogle af de vigtigste historier fra året der gik i det nordiske samarb...

18.12.20 | Nyhet

Hög aktivitet i Nordiska rådet under hela 2020 trots pandemin

Värna demokratin och bekämpa falska nyheter, värna den biologiska mångfalden och stärk kunskaperna i nordiska språk. Det var Islands prioriteringar inför presidentskapet i Nordiska rådet 2020. Så kom pandemin och alla planer ändrades.

18.12.20 | Information

Danmarks presidentskapsprogram i Nordisk råd 2021

Vårt felles mål er å gjøre Norden til ”verdens mest bærekraftige og integrerte region”. Men pandemien fikk landene våre til å handle forskjellig og skape hindringer og vanskeligheter for nordiske borgere som jobber, studerer, reiser og investerer i et annet nordisk land. Det gjør kampen...