Om Nordisk råds sesjoner

Nordiska rådets session 2017
Fotograf
Magnus Fröderberg/Norden.org
Plenarforsamlingen er Nordisk råds høyeste organ: den ordinære sesjonen avholdes hvert år i uke 44 i formannskapslandet, og øvrige sesjoner avholdes i forbindelse med rådets utvalgsmøter. Sesjonene er unike fora der de nordiske parlamentarikerne diskuterer nordiske spørsmål med de nordiske landenes statsministre og øvrige ministre.

Den ordinære sesjonen

Den ordinære sesjonen avholdes om høsten, vanligvis sent i oktober eller i begynnelsen av november. 

Sesjonen er det høyeste beslutningsorganet for det nordiske parlamentariske samarbeidet. Det er et unikt forum for regionalt samarbeid, ettersom det samler både parlamentarikerne som er valgt til medlemmer i Nordisk råd av sine respektive lands parlamenter, og ministre fra de nordiske landenes regjeringer. Alle deltar i diskusjonene om viktige nordiske samarbeidsspørsmål, men det er bare parlamentarikerne som har stemmerett.

Gjester og parlamentarikere fra andre internasjonale og nordiske organisasjoner fikk for noen år siden også muligheten til å delta i diskusjonene under sesjonene. Dette er en mulighet som framfor alt utnyttes av gjester fra de baltiske landene og fra Nordvest-Russland. Til temasesjonen inviteres det gjester som har tilknytning til det aktuelle temaet. 

Roterende vertskap

Det nordiske landet som innehar presidentskapet i Nordisk råd, er vert for sesjonen, som holdes i landets parlamentsbygning, unntatt på Island, der parlamentsbygningen ikke er stor nok. Temasesjonen avholdes i landet som innehar formannskapet for Nordisk ministerråd.

Under innledningen til den ordinære sesjonen legger statsministrene fram planene for det nordiske regjeringssamarbeidet for det kommende året. Det er statsministeren for landet som skal ha formannskapet i regjeringssamarbeidet det kommende året, som står for denne framleggingen.

Samtlige nordiske statsministre pleier å være til stede og delta i den påfølgende debatten med parlamentarikerne.

Utenriks- og forsvarsministre og andre ministre på sesjonen

Utenriks- og forsvarsministrene gjør også rede for det nordiske samarbeidet på sine områder. Disse diskuteres også med parlamentarikerne.

Hvilke andre ministre som deltar, avhenger av hvilke politiske saksområder som diskuteres. Dette bestemmes i sin tur av hvilke forslag medlemmene i Nordisk råd har kommet med i løpet av året, og som det er besluttet at sesjonen skal ta stilling til.

Forslagene som sesjonen bifaller, sendes til Nordisk ministerråd eller de nordiske regjeringene for å bli gjennomført.

De nordiske samarbeidsministrene deltar på hele sesjonen og holder en populær spørretime hvor parlamentarikerne kan ta opp alle slags spørsmål som gjelder nordisk samarbeid.

Valg av president

Ved den ordinære sesjonen velges president og visepresident for det nordiske parlamentariske samarbeidet for det kommende året.

Medlemmer til Nordisk råds presidium (rådets politiske ledelse og det høyeste beslutningsorganet mellom sesjonene), samt medlemmer i de forskjellige utvalgene for saksspørsmål velges også under den ordinære sesjonen.

Nordiske priser deles ut

Nordisk råds priser i litteratur, musikk, film og for miljøarbeid deles ut under den ordinære sesjonen. Dette skjer vanligvis under et både festlig og høytidelig kveldsarrangement. 

Nordiske toppmøter

Ettersom de fleste nordiske politikere samles på ett og samme sted, avholdes det en rekke andre møter i tilknytning til sesjonen. Siden 2006 har sesjonen for eksempel blitt innledet med et nordisk toppmøte hvor statsministrene og parlamentarikerne har diskutert brennende spørsmål som globaliseringen og klimatrusselen.

Ungdommens nordiske råd innleder

Den kommende generasjonen nordiske politikere i Ungdommens Nordiske råd har sin egen sesjon i forkant av den ordinære sesjonen, der delegatene tar stilling til forslag om nordisk samarbeid. Ungdomsrepresentanter driver deretter disse spørsmålene under Nordisk råds sesjon hvor de har mulighet til å tale, delta i diskusjoner og komme med forslag.

Møter med andre parlamentarikere

De nordiske parlamentarikerne pleier å møte sine kolleger fra Baltisk forsamling (som er parlamentarikerforsamlingen for Estland, Latvia og Litauen), russiske parlamentarikere og parlamentarikere som representerer samarbeidsorganer fra andre regioner i Europa.

Pressekonferanser og seminarer

Under sesjonen holdes det pressekonferanser, lunsjseminarer og møter som er arrangert av organisasjoner som Foreningen Norden. Det pleier også å være anledning til nettverksbygging i mer uformelle former på kveldstid.