Felles søknader kan gi flere idrettsarrangementer i Norden

28.10.20 | Nyhet
fotbollsmatch i Nordens tält i Almedalen
Photographer
Victoria Henriksson/Norden.org
Etter koronapandemien trenger Norden flere større idrettsarrangementer. Kanskje kan sjansene styrkes hvis landene slår seg sammen om felles søknader?

Idretten er hardt rammet av koronapandemien. Begrensninger av publikum og avlyste mosjonskonkurranser har medført at mange foreninger står uten viktige inntekter.  

 

Etter pandemien kan kommende store arrangementer ikke bare gi idretten et løft, men også gi muligheter for å markedsføre alle eller noen av landene i Norden. 

 

Nordisk råds utvalg for kunnskap og kultur henvender seg nå til landenes riksidrettsforbund for å høre om de kan ha nytte av en felles strategi for å få store turneringer og konkurranser til Norden. 

Større sjanser, mindre risiko

Slik tenker Utvalget for kunnskap og kultur, som mener at en felles strategi vil øke sjansene og redusere risikoen ved å påta seg store arrangementer.

 

– Norden bør kunne fungere som en viktig premissleverandør for framtidige idrettsarrangementer. At vi ikke arrangerer mesterskap hver for seg, men samarbeider om store satsinger, er dessuten bra for bærekraften, sier Jorodd Asphjell, norsk parlamentariker og medlem av Utvalget for kunnskap og kultur.

Kontakt med riksidrettsforbundene 

Kulturutvalget vedtok tirsdag å ta kontakt med alle landenes riksidrettsforbund for å høre om de kan ha nytte av at Nordisk ministerråd initierer en felles strategi.   Strategien kan inneholde en vurdering av kommende søkbare større idrettsarrangementer når det gjelder potensialet for publikum, inntekter og internasjonal markedsføring. 

Den kan også inneholde en plan for hvordan man best kan få i stand felles søknader mellom to eller flere nordiske land.