Dette innholdet er ikke tilgjengelig på språket du har valgt. Vi viser det på Danish.

Året der gik i det nordiske samarbejde

29.12.20 | Nyhet
Nordiske flag foran Riksdagen i Stockholm
Fotograf
Magnus Fröderberg/norden.org
2020 har budt på uventede udfordringer for det nordiske samarbejde som følge af COVID-19-pandemien. Ikke desto mindre har der været masser af begivenheder og udviklinger i nordisk regi. Her er et samlet overblik over nogle af de vigtigste historier fra året der gik i det nordiske samarbejde.

Januar

 • I forbindelse med årsskiftet skiftede præsident- og formandsposterne i Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd. I Nordisk Råd overtog Island formandskabet, og Danmark, Færererne og Grønland påbegyndte sit formandskab i Nordisk Ministerråd.

 

 • Årets første politiske aftaler kom på plads; herunder vedtog Grænsehindringsrådet sine prioriteringer for året, Nordisk Råds velfærdsudvalg fremsatte en nordisk nulvision for selvmord, og det skotske parlament ytrede et ønske om øget samarbejde med Norden.
Islands, Færøernes og Grønlands flag

Februar

 • De nordiske samarbejdsministre blev enige om årets målsætninger, hvor det helt store tema var grønne værdier. På en liste over konkrete målsætninger nævntes blandt andet arbejde og forskning for at fremme CO2-neutralitet, cirkulær og biobaseret økonomi samt sikring af den biologiske mangfoldighed.

 

 • Nordic Safe Cities, et initiativ under Nordisk Ministerråd med formålet at sikre tryghed i nordiske byer, fortsatte sin fremgang og opnåede uafhængighed. 
På billedet ses Nordisk Ministerråds generalsekretær, Paula Lehtomäki, til forhandlinger med de nordiske samarbejdsministre.

På billedet ses Nordisk Ministerråds generalsekretær, Paula Lehtomäki, til forhandlinger med de nordiske samarbejdsministre.

Fotograf
Mary Gestrin

Marts

 • COVID-19-pandemien forårsagede store udfordringer for det nordiske samarbejde, hvilket blandt andet udmøntede sig i aflysningen af Nordisk Råds temasession i Helsingfors samt en midlertid lukning af Nordens Hus i København.

 

 • Det politiske samarbejde blev varetaget digitalt. Eksempelvis udvekslede henholdsvis de nordiske samarbejdsministre og de nordiske social- og sundhedsministre erfaringer om kampen mod COVID-19. 

 

 • Nordisk Råd sendte et brev til de nordiske statsministre med opfordringen om at styrke det nordiske samarbejde i krisetider. Tilsvarende markerede Nordisk Råd sig i international regi ved at støtte op om de demokratiske kræfter i Polen.
Nordiska rådet besökte polska senaten den 9-10 mars 2020.

Nordiska rådet besökte polska senaten den 9-10 mars 2020.

Fotograf
Arne Fogt Bergby

April

 • De nordiske klima- og miljøministre fastslog, at den grønne omstilling skal prioriteres højt i genopretningen af økonomien i kølvandet af COVID-19-pandemien.

 

 • Nordisk Råd udvekslede erfaringer med det skotske og islandske parlament om kampen mod COVID-19.

 

 • Grænsehindringsrådet fastslog, at der skal indsamles og udveksles nordiske erfaringer efter pandemiens afslutning, og Nordisk Ministerråd regulerede sit budget for 2020 og 2021 for at opprioritere vidensudvikling som følge af COVID-19.

 

 • Nordisk Ministerråd lancerede NordicBaltic.tech; en nordisk-baltisk platform for deling af innovative teknologiske tiltag, der kan fungere som modsvar til de nye omstændigheder.
Nordiska rådets president 2020, Silja Dögg Gunnarsdóttir.

Nordiska rådets president 2020, Silja Dögg Gunnarsdóttir.

Fotograf
Magnus Fröderberg/norden.org

Maj

 • De nordiske ligestillingsministre satte fokus på nødvendigheden i at sikre, at bekæmpelsen af COVID-19 ikke går udover ligestillingspolitikken på hverken den korte eller lange bane. I samme tråd gjorde Nordisk Råds velfærdsudvalg det klart, at erfaringsudveksling er fundamentalt for at forebygge ulighed i fremtidige krisetider.

 

 • De nordiske transportministre blev enige om at styrke transportsektoren med fokus på grønne og bæredygtige løsninger. Tilsvarende fastslog de nordiske energiministre, at den økonomiske genopretning skal være grøn. De adopterede desuden en deklaration for udviklingen af det nordiske elmarked. 
Tog
Fotograf
norden.org

Juni

 • Grænsehindringsrådet sendte et brev til de nordiske statsministre med opfordringen om at få udarbejdet en nordisk krisestrategi

 

 • Nordisk Ministerråd oprettede en styregruppe, som skal arbejde for at harmonisere den nordiske byggesektor og sikre mindskninger i CO2-udslip.

 

 • Nordisk Råds Udvalg for Kundskab og Kultur opfordrede til nordiske oprustninger indenfor kultur, uddannelse og forskning som respons på pandemiens konsekvenser for disse områder.
Bertel Haarder talar i Plenisalen til Nordiska rådets session 2019
Fotograf
Magnus Fröderberg

Juli

 • COVID-19 pandemien satte en stopper for de traditionelle nordiske demokratifestivaler, men diverse digitale begivenheder søgte at holde den demokratiske debat i gang. Blandt andet afholdt Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd i samarbejde med det danske medie Altinget et digitalt folkemøde om tiden efter COVID-19, Fake News samt unges engagement i demokratiet.

 

 • Grænsehindringsrådet kortlagde udfordringerne for de nordiske befolkningers færden på tværs af grænser forårsaget af pandemien. Kortlægningen belyste, at pandemien har skabt stor forvirring og frustration blandt mange borgere i grænseområderne. 
Øresundsbroen - Bridge connecting Denmark and Sweden
Fotograf
Johannes Jansson/norden.org

August

 • Udkastet til handlingsplanen for at opnå 2030-visionen for det nordiske samarbejde blev færdiggjort. 

 

 • Nordisk Ministerråd lancerede debatserie med formålet at sætte fokus på LGBTI-personers retttigheder og muligheder i Norden. Der blev efterfølgende afholdt et debatarrangement i hver af de otte nordiske lande mellem august og november
A demonstration at Pride

Photographer: Martin Zachrisson

Fotograf
Martin Zachrisson

September

 • Nordisk Råd mødtes med den hviderussiske oppositionsleder Svetlana Tikhanovskaja.

 

 • De nordiske bolig- og byggeministre blev enige om en række tiltag, der skal være med til at styrke nordisk samarbejde om cirkulært byggeri, harmonisering af byggeregler samt øget samarbejde på EU-niveau.

 

 • De nordiske samarbejdsministre godkendte en konkret fireårig plan for det nordiske samarbejde med afsæt i 2030-visionen. 

 

 • Nordisk Råds direktør, Britt Bohlin, annoncerede, at hun fratræder sin stilling i starten af 2021 grundet personlige årsager.
Kaare Dybvad och Paula Lehtomäki på bo- och byggministermöte 2020.

Kaare Dybvad och Paula Lehtomäki

Fotograf
Matts Lindqvist

Oktober

 • Nordisk Råds session blev ikke som vanligt afholdt fysisk, men sessionsugen bød i stedet for på digitale møder og debatter samt en digital prisuddeling af rådets priser. Finske nominerede løb med flest priser i form af henholdsvis litteraturprisen og musikprisen. Ugens politiske højdepunkt var en debat med de nordiske statsministre, repræsentanter for Nordisk Råd og FN's generalsekretær, António Guterres.

 

 • Bertel Haarder blev valgt som ny præsident for Nordisk Råd i 2021, hvor Danmark overtager præsidentskabet fra Island.

 

 • Finland præsenterede sit formandskabsprogram for Nordisk Ministerråd i 2021.

 

 • Den hviderussiske oppositionsleder Svetlana Tikhanovskaja mødtes på ny med Nordisk Råd, der udtrykte sin støtte til det hviderussiske folks kamp for demokrati og frihed.

FN:s generalsekreterare António Guterres

António Guterres

Fotograf
Angela Weiss/AFP/Ritzau Scanpix

November

 • På debatarrangementet Choosing Green mødtes over halvtreds repræsentanter fra ungdomsorganisationer, industrien, sociale organisationer, NGO’er, forskere, klimaaktivister og politikere for at diskutere grøn omstilling i coronaens skygge. Arrangementet var en del af forberedelserne til Nordisk Ministerråds deltagelse ved COP26 i Glasgow i 2021.

 

 • De nordiske ligestillingsministre oprustede den strategiske indsats for at forbedre LGBTI-personers liv i Norden, Norden og Estland gik sammen om fælles COVID-19-forskningsindsats, og Flemming Møller Mortensen fra Socialdemokratiet blev ny nordisk samarbejdsminister i Danmark.
klimadebat choosing green 2020

Emma Holten fra Oxfam Ibis på scenen til Choosing Green Summit 2020.

Fotograf
Charlotte de la Fuente

December

 • Grænsehindringsrådet opfordrede endnu en gang de nordiske finans- og skatteministre til at bevilge en undtagelse fra de gældende regler, så grænsependlere slipper for at betale skat i to lande.

 

 • De nordiske uddannelsesministre satte fokus på unges trivsel i Norden ved blandt andet at planlægge en kortlægning af indsatser, der kan bekæmpe mistrivsel blandt unge.

 

 • Færøske Kristina Háfoss blev udnævnt som ny direktør for Nordisk Råd fra februar 2021. Háfoss er den første rådsdirektør fra Færøerne i historien.
Nordiska rådets flagga
Fotograf
Magnus Fröderberg