Dette innholdet er ikke tilgjengelig på språket du har valgt. Vi viser det på Swedish.

Hög aktivitet i Nordiska rådet under hela 2020 trots pandemin

18.12.20 | Nyhet
Silja Dögg Gunnarsdóttir och Oddný G. Harðardóttir vid Nordiska rådets session i Stockholm 2019
Fotograf
Johannes Jansson

Silja Dögg Gunnarsdóttir och Oddný Harðardóttir har haft fullt upp som president och vicepresident i Nordiska rådet under coronaåret 2020.

Värna demokratin och bekämpa falska nyheter, värna den biologiska mångfalden och stärk kunskaperna i nordiska språk. Det var Islands prioriteringar inför presidentskapet i Nordiska rådet 2020. Så kom pandemin och alla planer ändrades.

Coronapandemin tvingade presidentskapet att tänka helt om. Resor och fysiska möten blev i praktiken omöjliga, men det politiska arbetet fick inte stanna av. Tvärtom, när gränser stängdes mellan de nordiska länderna blev det ännu viktigare att hålla hög aktivitet i samarbetet.

Det innebar att fysiska möten ersattes med digitala, en operation som inte är helt enkel när mötesdeltagarna kommer från alla hörn i Norden och när det ska tolkas till olika språk. Men trots utmaningarna kunde Nordiska rådets presidium och de fyra utskotten hålla verksamheten i gång.
För presidiets del blev det till och med fler möten än vanligt, hela 16 möten under 2020.

Digitala möten öppnar för mera klimatvänligt

- Trots lite svårigheter i början kunde vi upprätthålla ett aktivt politiskt arbete hela året. Av och till höll vi också informella extra möten då det fanns behov vilket gav verksamheten mer flexibilitet och kraft, säger Silja Dögg Gunnarsdóttir, president för Nordiska rådet under 2020.

Med facit i hand ser hon att året också har gett en del lärdomar. Fler digitala möten minskar på antalet resor, vilket är positivt för klimatet.

- Det var självfallet lite trist att inte kunna mötas personligt, men det blir ju bara ännu roligare när det sker. Efter det här året får vi ta en seriös diskussion om organiseringen av möten i framtiden och se hur Nordiska rådet kan bli grönare och minska koldioxidutsläppen via fler digitala möten, säger Silja Dögg Gunnarsdóttir.

Sessionsveckan en utmaning

Den största utmaningen under 2020 var Nordiska rådets årliga session, som normalt samlar hundratals politiker, beslutsfattare och tjänstemän. I år var det tänkt att den 72:a sessionen skulle ha hållits i Reykjavik i oktober, men på grund av pandemin ställdes den in, för första gången sedan starten 1953.

Alternativet blev en ”sessionsvecka” med digitala möten för presidiet och utskotten och även flera möten med statsministrar och andra ministrar. Dessutom hölls ett digitalt möte med hela Nordiska rådet, statsministrarna och FN:s generalsekreterare António Guterres med covid-19 som tema.

- Vi hade ett väldigt givande möte med generalsekreteraren där vi fick information om vilka utmaningar världen står inför på grund av covid-19. Det var en ära för rådet att få Guterres med på ett möte och vi hade en nyttig och god dialog med honom, säger Silja Dögg Gunnarsdóttir, om en av höjdpunkterna under 2020.

Efterlyser mer samarbete i kristider

Gränsproblemen mellan de nordiska länderna i kölvattnet på pandemin var ett av de stora samtalsämnena under året. Nordiska rådet lyfte flera gånger fram sin strategi för samhällssäkerhet som en modell för en framtida gemensam nordisk hantering av kriser för att undvika liknande problem framöver.

- Det är klart att ett bättre samarbete i kriser er möjligt och nyttigt, men tyvärr har det saknats politisk ledning för att driva på det. Nordiska rådet anser att det behövs bättre och mer politiskt stöd, tillsammans med Nordiska ministerrådet, för att Norden ska kunna samarbeta i kristider och inom nordisk utrikes- och säkerhetspolitik, säger Silja Dögg Gunnarsdóttir.

Möte med belarusiska oppositionsledaren en höjdpunkt

Vid sidan av sessionsveckan lyfter Silja Dögg Gunnarsdóttir fram det internationella samarbetet som höjdpunkter under året. Hon nämner bland annat möten med den belarusiska oppositionsledaren Svetlana Tichanovskaja, där Nordiska rådet fick möjlighet att uttrycka sitt starka stöd för den belarusiska folket, samt besöken till det polska parlamentet och det skotska parlamentet.

Hon lyfter också fram sitt samarbete med vicepresidenten Oddný Harðardóttir som särdeles lyckosamt.

Under 2021 tar Danmark över presidentskapet för Nordiska rådet. Bertel Haarder har valts till president och vice president blir Annette Lind.