Danmarks presidentskapsprogram i Nordisk råd 2021

Bertel Haarder och Annette Lind 2020.

Bertel Haarder och Annette Lind 2020.

Photographer
Charlotte de la Fuente
Vårt felles mål er å gjøre Norden til ”verdens mest bærekraftige og integrerte region”. Men pandemien fikk landene våre til å handle forskjellig og skape hindringer og vanskeligheter for nordiske borgere som jobber, studerer, reiser og investerer i et annet nordisk land. Det gjør kampen mot grensehindre enda viktigere.

Samtidig skjer det en desintegrasjon i Europa og den vestlige verden som kaller på nordisk samhold og lederskap, i likhet med klimakrisen, den grønne omstillingen og stormaktsrivaliseringen.

Demokrati, menneskerettigheter og rettsstatsprinsipper er under hardt press i Europa – også blant Nordens nærmeste naboer. Dette er grunnprinsipper i det nordiske samarbeidet, slik også FNs verdensmål bør være en tydelig målsetning i arbeidet vårt. Pandemien har tydeliggjort behovet for en oppfølging av Könbergrapportens anbefalinger når det gjelder bl.a. antibiotikaresistens.

Hver for seg er vi små. Sammen er vi sterke og betydningsfulle. Det gjelder politisk og økonomisk så vel som kulturelt.