Uttalande om stöd för nordisk ansökan om att arrangera fotbolls VM för damer 2027

16.05.19 | Deklaration
Nordiska rådets utskott för kunskap och kultur och Nordiska rådets utskott för tillväxt och utveckling vill uttrycka sitt stöd för att de sex fotbollsförbunden i Danmark, Färöarna, Finland, Island, Norge och Sverige gemensamt ansöker om att få arrangera fotbolls-VM för damer 2027 (FIFA Women’s World Cup 2027).

Utskotten är övertygade om att fördelarna med en gemensam nordisk ansökan är flerfaldiga och bidrar till positiva effekter jämfört med om ett enskilt land hade ansökt. Ett internationellt sportevenemang av den storlek som fotbolls-VM för damer är kräver stora resurser, både ekonomiska och personella, vilket kräver hållbara lösningar. Ett gemensamt arrangörskap sprider riskerna samtidigt som alla nordiska länder och Färöarna får ta del av de fördelar som arrangemanget ger.

Ett gemensamt arrangemang av detta slag skulle bidra till att öka intresset för damfotboll, både hos befolkningen i allmänhet och hos barn och unga i synnerhet men även hos annonsörer och sponsorer, vilket i sin tur betyder ökade resurser till sporten. Ökade resurser innebär också att damfotbollen kan uppnå jämlikare villkor jämfört med herrfotbollen. Ett gemensamt nordiskt fotbolls-VM för damer skulle förstärka det nordiska samarbetet inom sport och idrott, något som både utövare och publik kommer kunna dra fördel av. Evenemanget är även intressant ur ett regionalpolitiskt samarbetsperspektiv, är främjande för näringslivet och turism och bidrar till ett ökat antal arbetstillfällen. Inte minst kommer det att sätta Norden på kartan och bidra till profileringen av Norden internationellt.

Att fotbollsförbunden i de nordiska länderna och Färöarna nu undersöker förutsättningarna för att gemensamt arrangera fotbolls-VM för damer ser utskotten som en bekräftelse på att det nordiska samarbetet fortsätter att utvecklas.

 

För utskottet för kunskap och kultur och utskottet för tillväxt och utveckling

Johanna Karimäki                                             

Ordförande                                                      

Utskottet för kunskap och kultur 

Pyry Niemi    

Ordförande

Utskottet för tillväxt och utveckling