Uttalande om behovet av initiativ för att minska de sociala och kulturella konsekvenserna av gränsstängningarna för medborgarna i Norden

01.07.20 | Deklaration
Øresundsbroen - Bridge connecting Denmark and Sweden
Fotograf
Johannes Jansson/norden.org
Uttalande från Nordiska rådets utskott för kunskap och kultur om behov av initiativ för att minska de sociala och kulturella konsekvenserna av gränsstängningarna för medborgarna i Norden.

Under de allra ljusaste dagarna under året kan utskottet för kunskap och kultur konstatera att det för närvarande ser mörkt ut för det nordiska samarbetet. Öppna gränser är helt avgörande för att Norden ska kunna leva upp till att vara världens mest integrerade region.

Utskottet är speciellt oroade över konsekvenserna för den gemensamma kultur som finns i de nordiska gränsregionerna, eftersom gränsen normalt sett inte registreras i medborgarnas vardag och att livet föregår på båda sidor. Det gängse samarbetet i gränstrakterna blir rejält stympat med stängda gränser och det blir det stora bekymmer rent socialt när medborgarna inte längre kan umgås och dela vardagens glädje och utmaningar. Gränsstängningen splittrar familjer och drabbar vänskapsband och försvårar även ett aktivt förenings- och kulturliv.

Utskottet önskar att erfarenhetsutbytet om hanteringen av pandemin och att lära av varandra i Norden också inkluderar de kulturella och sociala konsekvenserna av gränsstängningarna.

Om stängningen av gränsen kommer att vara längre kommer även en välmående gränshandel och möjligheterna till studier och arbete över gränserna få förödande konsekvenser.

Utskottet uppmanar ministrarna att växla upp de diplomatiska samtal som förs för att även se på regionala gränsöppningar i specifika regioner. Situationen leder kanske kortsiktigt till ett grönt Norden för att det blir färre som reser. Men det leder absolut inte till ett konkurrenskraftigt och socialt hållbart Norden på lång sikt.