Näringsministrarna förbereder post corona-strategi

14.04.20 | Nyhet
unga äter glass i Nyhavn
Fotograf
Yadid Levy/norden.org
De nordiska näringsministrarna förbereder en tvärnordisk strategi för att snabbt få ekonomin på fötter efter coronakrisen. Det framkom vid ett extraordinärt ministermöte över Skype fredagen före påsk.

Turistnäringen krisar, delar av industrin står stilla, arbetslösheten stiger och den fria rörligheten är starkt begränsad - allt till följd av pandemin.

I alla de nordiska länderna har regeringarna i rekordfart tagit fram ekonomiska åtgärdspaket för att stötta hushållen och kompensera företagen i en lång rad branscher.

Ny kraft åt Nordiska företag

Men när den akuta krisen är över, gäller det att ha strategin klar för att ge ny kraft åt handeln, industrierna, turismen, tjänstesektorn och företag fokuserade på innovation i Norden.

Det anser de nordiska näringsministrarna som träffades strax före påsk för att diskutera de möjliga gemensamma vägarna framåt.

Norden ses som en marknad

- Nu är det viktigare än någonsin för de nordiska länderna att utöva sammanhållningens makt och använda sin kollektiva styrka. Vi vet att de marknader som vi söker oss till mest, ser Norden som ett område. Det är viktigt att vara redo att agera snabbt när saker har förbättrats efter COVID-19, säger Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir, Islands näringsminister som tog initativ till mötet.

Fokus på hållbarhet och integration

Näringsministrarna enades om att inrätta en tvärnordisk arbetsgrupp. Gruppen ska utarbeta en färdplan för områden där de nordiska länderna kan arbeta tillsammans för att starta om sina ekonomier efter coronakrisen. 

”Världen som vi känner den kan förändras för alltid. Men Norden kan ta en ledande roll i anpassningen till denna nya verklighet med hjälp av våra gemensamma nordiska värderingar samt vårt orubbliga fokus på hållbarhet och integration” skriver ministrarna i ett gemensamt uttalande efter mötet.

Kontakt