Ola Elvestuen ny ordförande i Nordiska Hållbarhetsutskottet

02.11.22 | Nyhet
Ola Elvestuen
Photographer
Magnus Fröderberg/norden.org
Tidigare norske miljöministern Ola Elvestuen blir ny ordförande I Nordiska rådets Hållbarhetsutskott. Hans mål är att Norden ska visa hur man går från ord till handling i klimat- och miljöarbetet.

Hållbarhetsutskottet valde en ny ordförande vid sitt möte under Nordiska rådets session. 

Ola Elvestuen är parlamentariker för det liberala partiet Venstre i Norge, och arbetar för Mittengruppen i det nordisk-parlamentariska samarbetet. 

Han efterträder svensken Magnus Ek på ordförandeposten i Nordiska rådets Hållbarhetsutskott.

"Vi ska uppnå Parisavtalet"

- Jag vill bidra till ett bättre samarbete för att nå klimat- och miljömålen. Vi ska uppnå kraven i Parisavtalet och vi ska ha mer natur när vi kommer fram till år 2030, säger Ola Elvestuen. 


- Egentligen är vi alla eniga om målen. Det som är utmaningen är att gå från uttalanden som visar en önskan, till beslut som får en faktisk konsekvens.

Det goda exemplets makt

Han nämner FN:s avtal om plastavfall som ett exempel på att Norden kan spela en avgörande roll i internationella processer. Östersjön och gränsöverskridande naturområden borde också vara centrala för nordiskt samarbete.  


Nordiska rådet har också en viktig roll att visa fram det som går bra i miljö- och klimatarbetet, till exempel genom Nordiska rådets miljöpris.

Unga förlorar hoppet

Ola Elvestuen är bekymrad över att så många barn och unga inte längre tror att klimatkrisen går att stoppa.


- Vi har ett stort ansvar att visa att det går att uppfylla 1,5-gradersmålet i Parisavtalet.