Finlands president till Nordiska rådet: En renässans för samarbetet

02.11.22 | Nyhet
Finlands president Sauli Niinistö på sessionen 2022.

Finlands president Sauli Niinistö

Fotograf
Johannes Jansson
Försvar och säkerhet blev ett viktigt tema då Finlands president Sauli Niinistö talade inför Nordiska rådet den 1 november. Men presidenten tog också upp andra ämnen, och lyfte bland annat fram tanken på att stärka Norden som varumärke.

Presidenten var inbjuden gästtalare vid Nordiska rådets session i Helsingfors. Hans tal präglades av det ryska anfallskriget mot Ukraina och den förändrade säkerhetssituationen.

- Den svåra tiden har sammanfört Norden på sätt som vi aldrig sett tidigare. Kontakten mellan de nordiska länderna har varit intensiv, sade president Sauli Niinistö.

Efter talet svarade presidenten på frågor från Nordiska rådets medlemmar. Också frågorna handlade till stor del om den förändrade säkerhetssituationen.

Bland annat frågade Angelika Bengtsson från partigruppen Nordisk frihet vad de nordiska länderna kan göra tillsammans för att undvika att kriget i Ukraina sprids till våra länder.

- Jag tror att det vi gör idag: visar beslutsamhet och enighet, svarade president Niinistö och tillade att han betonar ”beslutsamhet”.

Jouni Ovaska från Mittengruppen frågade vad de nordiska länderna kan göra gemensamt för de transatlantiska relationerna, och inte enbart som enskilda länder.

- Tillsammans med de nordiska länderna gjorde vi 2016 en gemensam resa till USA. Den väckte tanken på att vi nu naturligtvis borde vara artiga och gemensamt bjuda in USA till oss som våra gäster. Det har säkert Finland beredskap för och det har säkert också de övriga nordiska länderna, sade president Niinistö.

Perfekt samarbete

Presidenten underströk att det nordiska samarbetet fungerar närmast perfekt, och talade om en renässans för samarbetet.

- Jag hoppas att vi drar nytta av denna möjlighet – det nordiska samarbetets renässans – så att vi stärker det gamla och skapar nytt. Även det perfekta kan förbättras, sade presidenten.

Han lyfte också fram Norden som varumärke och sade att de nordiska länderna på många sätt ses som idealiska samhällen internationellt. President Niinistö nämnde att Norden är känt för starka demokratier, jämlikhet och välfärd och att länderna toppar statistiken oavsett om det är fråga om stabilitet, frihet, trygghetskänsla eller lycka.

Presidenten frågade sig om inte de nordiska länderna skulle kunna stödja sig ännu starkare på det nordiska varumärket.

- Vi har ännu inte utnyttjat det nordiska varumärkets fulla potential. Och genom att ännu aktivare agera tillsammans, skulle vi kunna göra ännu mera gott. Här skulle Nordiska rådet kunna fungera som drivande kraft och katalysator. För det verkar ju vara så, att allt som kommer från Norden är bra, sade presidenten.