Ett steg närmare formellt nordiskt transportsamarbete

08.11.22 | Nyhet
Transportdebatt under sesjonen 2022
Fotograf
André Jamholt / norden.org

Het debatt om nordiskt samarbete om transport och infrastruktur. Ska det formaliseras eller fortsätta att vara informellt?

Från vänster: Kjell-Arne Ottosson (Mittengruppen), Norges transportminister Jon-Ivar Nygård, Finlands transportminister Timo Harakka, Åsa Karlsson (den socialdemokratiska gruppen) och Stein-Erik Lauvås (den socialdemokratiska gruppen).

Det går långsamt, men det går framåt. Säkerhetsläget i världen förstärker kravet på ett starkare och formaliserat nordiskt samarbete om infrastruktur som transport och digitalisering. Det blev tydligt under Nordiska rådets session i Helsingfors.

Nordiska rådet har i snart fyra år har pressat på för att de nordiska länderna ska förstärka samordningen av stora uppgifter inom infrastruktur i ett eget ministerråd för infrastruktur vid Nordiska ministerrådet.

Nordiska rådet anser att bättre koordinering är helt avgörande för att Norden ska nå målen i statsministrarnas vision 2030. Visionen kräver att vi samordnar politiken mellan de nordiska länderna för att skapa hållbara transportlösningar till havs, på land och i luften. Det handlar bland annat om elektrifiering av hamnar och sjöfarten, elektrifiering av flyget, hållbara godstransporter och en nordisk plan för höghastighetståg. 

– Det här är en process som har pågått i många år. 2018 enades Nordiska rådet om att lyfta fram vikten av att formalisera transportsamarbetet, och rådet stöds i detta av hela näringslivet. Dessutom har tolv olika gränskommittéer sagt att de vill ha ett ministerråd för transport. Jag kommer inte att ge upp förrän det här är på plats, säger Stein Erik Lauvås, talesperson för transport i utskottet för tillväxt och utveckling i Norden.

Positiva signaler

Under det norska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet 2022 har det skett en rörelse i positiv riktning. Norge uppgav i sitt ordförandeskapsprogram att man vill stärka samarbetet om transporter. Nu lanserar Norges transportminister ett konkret förslag.

– Vi har en bra interaktion mellan våra departement i Norden och vi träffas regelbundet. Jag upplever också att jag har ett gott samarbete med mina nordiska kollegor, både formellt och informellt. När det gäller frågan om ett ministerråd för transport är Norge berett att gå vidare med att inrätta ett permanent ministerråd för transport, men det råder inte full enighet mellan länderna. Det är något vi ska diskutera när vi träffas i Fredrikstad nästa vecka, säger Norges transportminister Jon-Ivar Nygård.

Finland har intagit en avvaktande hållning. Finlands transportminister Timo Harakka vill inte utesluta ett formaliserat samarbete, men han undrar vad man egentligen vill uppnå.

– Som jag ser det kan vi fortsätta det goda samarbetet som det är i dag och kanske på sikt också tänka strategiskt kring ett formaliserat samarbete. Att vi arbetar informellt gör samarbetet smidigt och effektivt, men jag förhåller mig också konstruktivt till frågan om ett officiellt samarbete, säger Timo Harakka.

Vad är Sveriges ståndpunkt nu?

Det land som har visat minst intresse för ett formaliserat samarbete är Sverige. Med en ny svensk regering är det ännu inte klart vad Sverige har för hållning. Den svenska riksdagsledamoten Åsa Karlsson från den socialdemokratiska gruppen är tydlig med att även Sveriges delegation till Nordiska rådet ställer sig bakom kravet på ett formaliserat samarbete.

– Vi vet inte vad den nya svenska ministern tycker om det här, men det vi vet är att vi i Nordiska rådet är helt överens om att vi vill se den här lösningen. Vi vill ha ett ministerråd för infrastruktur. Därför ska det bli intressant att höra den nya svenska ministerns ståndpunkt i denna fråga, säger Åsa Karlsson.