Nominerade till Nordiska rådets barn- och ungdomslitteraturpris 2018

26.03.18 | Nyhet
Nordiska rådets barn- och ungdomslitteraturpris
Photographer
iStock
Bedömningskommittén för Nordiska rådets barn- och ungdomslitteraturpris har offentliggjort de nominerade till priset för 2018.

Under den internationella bokmässan i Bologna har bedömningskommittén på måndag den 26 mars presenterat följande 12 nominerade verk till Nordiska rådets barn- och ungdomslitteraturpris 2018:

Danmark

Finland

Färöarna

Island

Norge

Samiska språkområdet

Sverige

Åland

Vinnaren offentliggörs den 30 oktober

Vinnaren av Nordiska rådets barn- och ungdomslitteraturpris offentliggörs och mottar priset på 350 000 danska kronor den 30 oktober på Den Norske Opera & Ballett i Oslo i samband med Nordiska rådets session.

Om Nordiska rådets barn- och ungdomslitteraturpris

Nordiska rådets barn- och ungdomslitteraturpris utdelades första gången under Nordiska rådets session 2013 tillsammans med Nordiska rådets övriga priser. Utdelningen är resultatet av de nordiska kulturministrarnas mångåriga önskan att förstärka och lyfta fram barn- och ungdomslitteraturen i Norden.

Om Nordiska rådets priser

Nordiska rådet utdelar varje år fem priser: litteraturpriset, filmpriset, musikpriset, miljöpriset och barn- och ungdomslitteraturpriset. Syftet med Nordiska rådets priser är att öka intresset för den nordiska kulturgemenskapen och det nordiska miljösamarbetet samt att erkänna framstående konstnärliga och miljömässiga insatser. Priserna ska bidra till att synliggöra och lyfta fram det nordiska samarbetet

Møt de nominerte til Nordisk råds barne- og ungdomslitteraturpris 2018

Mer info: norden.org/barneogungdomslitt