Dagordning

  29.06.21

  13:35 - 14:25

  4.
  Velfærd i Norden

  13:35 - 13:55

  4.4.
  Afstemning

  14:35 - 15:25

  5.
  Vækst og Udvikling i Norden

  14:35 - 15:25

  5.4.
  Afstemning

  15:35 - 16:10

  6.
  Nordisk Råds interne anliggender

  15:35 - 16:10

  6.3.
  Afstemning

  16:20 - 17:00

  7.
  Førstebehandling af nye medlemsforslag

  30.06.21

  12:30 - 14:30

  8.
  Hybride trusler og Cybersikkerhed

  12:30 - 14:30

  8.1.
  Aktualitetsdebat med de nordiske ministre med ansvar for beredskab og efterretningstjenester, herunder cybersikkerhed

  14:40 - 15:25

  9.
  Spørgetime med samarbejdsministrene

  14:40 - 15:25

  9.1.
  Spørgetime med samarbejdsministrene om den aktuelle håndtering af coronapandemien

  15:35 - 16:25

  10.
  Samfundssikkerhed

  15:35 - 16:25

  10.4.
  Afstemning

  06.07.21 | Nyhet

  Upprustning av malmbanan en viktig faktor för den gröna omställningen i Norden

  Bristande satsningar på infrastruktur kan bli en flaskhals för den gröna omställningen i Norden. Malmbanan i norra Sverige är ett exempel där industrin har tagit sitt ansvar, men bristande uppgradering gör att industrin kämpar för att bidra till målen Parisavtalet.

  05.07.21 | Nyhet

  Öresundsbron har fortfarande en outnyttjad potential

  Öresundsbron är ett bevis på att det nordiska samarbetet om infrastruktur ger konkreta resultat om den politiska viljan finns. Den kan fortfarande fungera som inspiration för nordiskt samarbete på transportområdet.

  21.02.22 | Information

  Om Nordiska rådet

  Nordiska rådets parlamentariker drivs framför allt av viljan att Norden ska vara en bra region att bo, leva och arbeta i. Detta är också det primära målet för de samarbetsidéer och förslag som uppstår i Nordiska rådet.