Dagordning

29.06.21

13:35 - 14:25

4.
Velfærd i Norden

13:35 - 13:55

4.4.
Afstemning

14:35 - 15:25

5.
Vækst og Udvikling i Norden

14:35 - 15:25

5.4.
Afstemning

15:35 - 16:10

6.
Nordisk Råds interne anliggender

15:35 - 16:10

6.3.
Afstemning

16:20 - 17:00

7.
Førstebehandling af nye medlemsforslag

30.06.21

12:30 - 14:30

8.
Hybride trusler og Cybersikkerhed

12:30 - 14:30

8.1.
Aktualitetsdebat med de nordiske ministre med ansvar for beredskab og efterretningstjenester, herunder cybersikkerhed

14:40 - 15:25

9.
Spørgetime med samarbejdsministrene

14:40 - 15:25

9.1.
Spørgetime med samarbejdsministrene om den aktuelle håndtering af coronapandemien

15:35 - 16:25

10.
Samfundssikkerhed

15:35 - 16:25

10.4.
Afstemning

06.07.21 | Nyhet

Upprustning av malmbanan en viktig faktor för den gröna omställningen i Norden

Bristande satsningar på infrastruktur kan bli en flaskhals för den gröna omställningen i Norden. Malmbanan i norra Sverige är ett exempel där industrin har tagit sitt ansvar, men bristande uppgradering gör att industrin kämpar för att bidra till målen Parisavtalet.

05.07.21 | Nyhet

Öresundsbron har fortfarande en outnyttjad potential

Öresundsbron är ett bevis på att det nordiska samarbetet om infrastruktur ger konkreta resultat om den politiska viljan finns. Den kan fortfarande fungera som inspiration för nordiskt samarbete på transportområdet.

18.06.21 | Information

Direktsändningar från temasessionen 2021

Här kan du följa direktsändningarna från våra möten under temasessionen.