Dagordning

29.06.21

13:35 - 14:25

4.
Velfærd i Norden

13:35 - 13:55

4.4.
Afstemning

14:35 - 15:25

5.
Vækst og Udvikling i Norden

14:35 - 15:25

5.4.
Afstemning

15:35 - 16:10

6.
Nordisk Råds interne anliggender

15:35 - 16:10

6.3.
Afstemning

16:20 - 17:00

7.
Førstebehandling af nye medlemsforslag

30.06.21

12:30 - 14:30

8.
Hybride trusler og Cybersikkerhed

12:30 - 14:30

8.1.
Aktualitetsdebat med de nordiske ministre med ansvar for beredskab og efterretningstjenester, herunder cybersikkerhed

14:40 - 15:25

9.
Spørgetime med samarbejdsministrene

14:40 - 15:25

9.1.
Spørgetime med samarbejdsministrene om den aktuelle håndtering af coronapandemien

15:35 - 16:25

10.
Samfundssikkerhed

15:35 - 16:25

10.4.
Afstemning

31.05.21 | Nyhet

Cyberhot och pandemin i fokus då Nordiska rådet håller temasession

Cybersäkerhet och hybridhot och hur de nordiska länderna hanterar pandemin står på agendan då Nordiska rådet håller sin årliga temasession den 28-30 juni. I debatterna om cybersäkerhet och corona deltar också relevanta nordiska ministrar. Debatterna sänds live på nätet.

27.04.21 | Nyhet

Nordiska rådet inleder formellt samarbete med EU-parlamentet

Nordiska rådet har inlett formella relationer med EU-parlamentet. Ett första digitalt kickoffmöte har nyligen hållits, där parterna kom överens om ramarna för samarbetet. Framöver ska Nordiska rådet och EU-parlamentet mötas formellt en gång per år.

13.05.21 | Information

Om Nordiska rådet

Nordiska rådets parlamentariker drivs framför allt av viljan att Norden ska vara en bra region att bo, leva och arbeta i. Detta är också det primära målet för de samarbetsidéer och förslag som uppstår i Nordiska rådet.