Dagordning

  29.06.21

  13:35 - 14:25

  4.
  Velfærd i Norden

  13:35 - 13:55

  4.4.
  Afstemning

  14:35 - 15:25

  5.
  Vækst og Udvikling i Norden

  14:35 - 15:25

  5.4.
  Afstemning

  15:35 - 16:10

  6.
  Nordisk Råds interne anliggender

  15:35 - 16:10

  6.3.
  Afstemning

  16:20 - 17:00

  7.
  Førstebehandling af nye medlemsforslag

  30.06.21

  12:30 - 14:30

  8.
  Hybride trusler og Cybersikkerhed

  12:30 - 14:30

  8.1.
  Aktualitetsdebat med de nordiske ministre med ansvar for beredskab og efterretningstjenester, herunder cybersikkerhed

  14:40 - 15:25

  9.
  Spørgetime med samarbejdsministrene

  14:40 - 15:25

  9.1.
  Spørgetime med samarbejdsministrene om den aktuelle håndtering af coronapandemien

  15:35 - 16:25

  10.
  Samfundssikkerhed

  15:35 - 16:25

  10.4.
  Afstemning

  Nyheter
  Program
  Information
  14.05.23 | Information

  Om Nordiska rådet

  Nordiska rådets parlamentariker drivs först och främst av viljan att Norden ska vara en bra region att bo, leva och arbeta i. Det är också det primära målet för de samarbetsidéer och förslag som kommer upp i Nordiska rådet.