Utskott: Budgetförslag sätter kultursamarbetet i Norden på spel

30.06.21 | Nyhet
Film Festival Nordisk Panorama
Fotograf
Nordisk Panorama Film Festival
De planerade nedskärningarna riskerar att nedmontera verksamheten för etablerade kulturinstitutioner och program med stora konsekvenser för kultursamarbetet i hela Norden. Det menar Nordiska rådets utskott för kunskap och kultur som med stor oro har diskuterat budgeten för kultur- och utbildningsområdet i 2022.

Budgetförslaget för kultur- och undervisningsområdet är ett resultat av omprioriteringar som de nordiska samarbetsministrarna beslutat i arbetet med den nya visionen om Norden som världens mest integrerade och hållbara region 2030.  Utskottet diskuterade frågan på ett digitalt möte under årets temasession.

- Utskottet kan inte acceptera budgetförslaget för kultur- och utbildningssektorn som riskerar att få långtgående konsekvenser för både stora och små aktörer i de nordiska länderna. Det är oroväckande att samarbetsministrarna verkar bortse från den kritik som kommit från många håll och fasthåller sin linje i den situation som kultursektorn står i efter covid-19, säger Kjell-Arne Ottosson, ordförande i utskottet.

 

Bidrag till etablerade institutioner och program slopas

Rent konkret innebär de planerade nerskärningarna på upp emot 18 % av den totala budgeten för kulturområdet och 17 % för utbildningsområdet i perioden 2021–2024 (4,5 % respektive 3,5% i 2022). Det ger färre resurser till aktiviteter på tvärs av kulturministrarnas verksamhet enligt "osthyvelprincipen" samtidigt som bidragen till ett antal institutioner, program och insatser riskerar att helt tas bort under kommande år från kulturminitrarnas budget. Det gäller dokumentär- och kortfilmsfestivalen Nordisk Panorama, Det Nordiska Debutantseminariet på Biskops Arnö, Nordiska litteraturveckan, Nordisk Journalistcenter, Orkester Norden samt Skandinavisk Förenings Kunstnerhus i Rom.

- Vi riskerar att nedmontera framgångsrika och etablerade insatser såsom filmsfestivalen Nordisk Panorama och Det Nordiska Debutantseminariet på Biskops Arnö. Det är populära och väl fungerande inkörsportar till nordiskt erfarenhetsutbyte och samarbete, inte minst för att engagera de unga kulturutövarna i Norden, fortsätter Kjell-Arne Ottosson.

 

Dramatisk situation för kulturområdet

Trots att de nordiska kulturministrarna i deras budgetförslag önskat att värna om stödordningarna så föreslås nedskärningar för både Nordisk Kulturfond och Nordisk-Baltisk Mobilitetsprogram. Även det nordiska språksamarbetet står inför besparingar på cirka 20%.

- Det är dramatisk för kultursektorn i hela Norden med så våldsamma besparingar. Oavsett om det gäller verksamheten för de nordiska husen som mötesplatser och förmedlare av kultur, historia och språk eller de projekt som Orkester Norden. Att inte stödordningarna fritas från besparingar drabbar speciellt enskilda konstnärer och kulturutövare. Vi måste stå upp för kulturen, säger Jorodd Asphjell, norsk parlamentariker och medlem i utskottet.

 

Det backas upp av kollegan och medlem Norunn Tveiten Benestad:

- Inom kulturområdet så kan ofta små medel skapa stora resultat. Vi är införstådda med att det krävs prioriteringar i arbetet med visionen men det är oacceptabelt att det är kultur- och utbildningssektorn som ska dra det stora lasset för att finansiera arbetet med handlingsplanen för att förverkliga Nordiska ministerrådets vision 2030.

 

Uppmaning till partigrupperna att diskutera åtgärder

Konsekvenserna på kort sikt börjar bli synliga men utskottet är oroliga för konsekvenserna på längre sikt liksom kulturens och utbildningssamarbetets viktiga roll som brobyggare i det nordiska samarbetet.

- Dessa nedskärningar riskerar att osynliggöra kulturens roll i samarbetet och konsekvenserna på lång sikt kan bli omfattande, Vi behöver ta en rejäl diskussion i partigrupperna, säger Camilla Gunell, medlem i utskottet från Åland.

 

Utskottet är klar över att det är en komplicerad situation då det handlar om interna budgetprioriteringar men uppmanar sina kollegor i partigrupperna att diskutera budgetfrågan grundligt på de kommande sommarmöte.

- Budgetförslaget är som att strö salt i såren på en redan hårt prövad kultursektor och vi vill göra vad vi kan för att vända på varenda krona. Vi uppmanar alla partigrupperna till att diskutera budgetförslaget och åtgärder under deras kommande sommarmöten, avslutar ordförande Kjell-Arne Ottosson.

 

Fortsatt process

Härnäst så ska de olika partigrupperna diskutera budgetförslaget på sina respektive sommarmöten.  Partigruppernas förslag sänds till presidiet som beslutar om en prioriterad lista av ändringsförslag. Därefter möts Nordiska rådets president och samarbetsministrarnas ordförande för en förhandling om Nordiska rådets ändringsförslag. De ändringsförslag man blir överens om beslutas sedan på Nordiska rådets session senare i november.