Medlemsförslag om att Nordiska rådets verksamhet blir koldioxidneutral

12.11.18 | Aarende

Information

Ärendenummer
A 1793/presidiet
Status
Beslutet följs upp
Förslagsdatum
Förslagsställande partigrupp
Ärendets ämnesord

Dokumentation

    Förslag
    Betänkande
    Debatt
    There is no content for this status.
    Beslut