Medlemsförslag om nordiskt beredskapslager för att användas vid kriser

19.05.21 | Aarende

Information

Ärendenummer
A 1882/presidiet
Status
Beslutet följs upp
Förslagsdatum
Förslagsställande partigrupp
Ärendets ämnesord

Dokumentation

Beslut
Rek. 27/2021
Recommendation
Rek 27_2021 - om nordiskt beredskapslager för att änvändas vid kriser.PDF
PDF document, 140.33 KB