Dagsorden

29.06.21

13:35 - 14:25

4.
Velfærd i Norden

13:35 - 13:55

4.4.
Afstemning

14:35 - 15:25

5.
Vækst og Udvikling i Norden

14:35 - 15:25

5.4.
Afstemning

15:35 - 16:10

6.
Nordisk Råds interne anliggender

15:35 - 16:10

6.3.
Afstemning

16:20 - 17:00

7.
Førstebehandling af nye medlemsforslag

30.06.21

12:30 - 14:30

8.
Hybride trusler og Cybersikkerhed

12:30 - 14:30

8.1.
Aktualitetsdebat med de nordiske ministre med ansvar for beredskab og efterretningstjenester, herunder cybersikkerhed

14:40 - 15:25

9.
Spørgetime med samarbejdsministrene

14:40 - 15:25

9.1.
Spørgetime med samarbejdsministrene om den aktuelle håndtering af coronapandemien

15:35 - 16:25

10.
Samfundssikkerhed

15:35 - 16:25

10.4.
Afstemning

06.07.21 | Nyhet

Opprustning av malmbanen er en viktig faktor for den grønne omstillingen i Norden

Manglende satsing på infrastruktur kan bli en flaskehals for den grønne omstillingen i Norden. Malmbanen i Nord-Sverige er et eksempel der industrien har tar sitt ansvar, men manglende oppgradering gjør at industrien strever med å bidra til målene Parisavtalen.

05.07.21 | Nyhet

Øresundsbroen har fortsatt et uforløst potensial

Øresundsbroen er et bevis på at nordisk samarbeid om infrastruktur gir konkrete resultatet om den politiske viljen finnes. Den kan fortsatt fungere som inspirasjon for nordisk samarbeid på transportområdet

18.06.21 | Information

Direktesendinger fra temasesjonen 2021

Her kan du følge direktesendingene fra møtene våre under temasesjonen.