Dagsorden

  29.06.21

  13:35 - 14:25

  4.
  Velfærd i Norden

  13:35 - 13:55

  4.4.
  Afstemning

  14:35 - 15:25

  5.
  Vækst og Udvikling i Norden

  14:35 - 15:25

  5.4.
  Afstemning

  15:35 - 16:10

  6.
  Nordisk Råds interne anliggender

  15:35 - 16:10

  6.3.
  Afstemning

  16:20 - 17:00

  7.
  Førstebehandling af nye medlemsforslag

  30.06.21

  12:30 - 14:30

  8.
  Hybride trusler og Cybersikkerhed

  12:30 - 14:30

  8.1.
  Aktualitetsdebat med de nordiske ministre med ansvar for beredskab og efterretningstjenester, herunder cybersikkerhed

  14:40 - 15:25

  9.
  Spørgetime med samarbejdsministrene

  14:40 - 15:25

  9.1.
  Spørgetime med samarbejdsministrene om den aktuelle håndtering af coronapandemien

  15:35 - 16:25

  10.
  Samfundssikkerhed

  15:35 - 16:25

  10.4.
  Afstemning

  06.07.21 | Nyhet

  Opprustning av malmbanen er en viktig faktor for den grønne omstillingen i Norden

  Manglende satsing på infrastruktur kan bli en flaskehals for den grønne omstillingen i Norden. Malmbanen i Nord-Sverige er et eksempel der industrien har tar sitt ansvar, men manglende oppgradering gjør at industrien strever med å bidra til målene Parisavtalen.

  05.07.21 | Nyhet

  Øresundsbroen har fortsatt et uforløst potensial

  Øresundsbroen er et bevis på at nordisk samarbeid om infrastruktur gir konkrete resultatet om den politiske viljen finnes. Den kan fortsatt fungere som inspirasjon for nordisk samarbeid på transportområdet

  21.02.22 | Information

  Om Nordisk råd

  Nordisk råds parlamentarikere drives framfor alt av viljen til at Norden skal være en god region å bo, leve og arbeide i. Dette er også det primære målet for samarbeidsideene og forslagene som oppstår i Nordisk råd.