Udtalelse om behovet for initiativer for at mindske de sociale og kulturelle konsekvenser af grænselukningerne for borgerne i Norden

01.07.20 | Deklaration
Øresundsbroen - Bridge connecting Denmark and Sweden
Photographer
Johannes Jansson/norden.org
Udtalelse fra Udvalget for Kundskab og Kultur i Norden om behovet for initiativer for at mindske de sociale og kulturelle konsekvenser af grænselukningerne for borgerne i Norden.

På årets allerlyseste dage kan Udvalget for Kundskab og Kultur i Norden konstatere, at det i øjeblikket ser mørkt ud for det nordiske samarbejde. Åbne grænser er helt afgørende, for at Norden skal kunne leve op til at være verdens mest integrerede region.

Udvalget er særligt bekymret for konsekvenserne for den fælles kultur, som findes i de nordiske grænseregioner, fordi grænsen normalt ikke har nogen betydning i borgernes hverdag, og at livet foregår på begge sider. Det almindelige samarbejde i grænseregionerne bliver reelt ødelagt på grund af de lukkede grænser, og det skaber store bekymringer rent socialt, når borgerne ikke længere kan omgås hinanden og dele hverdagens glæder og udfordringer. Grænselukningen splitter familier, rammer venskaber og vanskeliggør desuden et aktivt forenings- og kulturliv.

Udvalget ønsker, at erfaringsudvekslingen om håndteringen af pandemien og den gensidige vidensdeling også inkluderer de kulturelle og sociale konsekvenser af grænselukningerne.

Hvis lukningen af grænsen kommer til at vare længere, vil det også få ødelæggende konsekvenser for den velfungerende grænsehandel og mulighederne for at studere og arbejde på tværs af grænserne.

Udvalget opfordrer ministrene til at intensivere de aktuelle diplomatiske samtaler med henblik på at undersøge muligheden for regionale grænseåbninger i specifikke regioner. Situationen fører på meget kort sigt til et grønt Norden, fordi færre rejser. Men det skaber absolut ikke et konkurrencedygtigt og socialt bæredygtigt Norden på længere sigt.