Uttalelse om behovet for tiltak for å redusere de sosiale og kulturelle konsekvensene av grensestengingen for innbyggerne i Norden

01.07.20 | Deklarasjon
Øresundsbroen - Bridge connecting Denmark and Sweden
Photographer
Johannes Jansson/norden.org
Uttalelse fra Nordisk råds utvalg for kunnskap og kultur om behovet for tiltak for å redusere de sosiale og kulturelle konsekvensene av grensestengingen for innbyggerne i Norden.

I årets aller lyseste dager kan Utvalget for kunnskap og kultur slå fast at det for tiden ser mørkt ut for det nordiske samarbeidet. Åpne grenser er helt avgjørende for at Norden skal kunne leve opp til å være verdens mest integrerte region.

Utvalget er særlig bekymret for konsekvensene for den felles kulturen i de nordiske grenseregionene, ettersom grensen normalt ikke er merkbar i innbyggernes hverdag, og livet foregår på begge sider av den. Det vanlige samarbeidet i grensetraktene blir kraftig redusert når grensene er stengt, og det oppstår store bekymringer rent sosialt når innbyggerne ikke lenger kan møtes og dele hverdagens gleder og utfordringer. Grensestengingen splitter familier og rammer vennskapsbånd, og den vanskeliggjør også et aktivt forenings- og kulturliv.

Utvalget ønsker at erfaringsutvekslingen om og læringen av pandemihåndteringen i Norden også skal omfatte grensestengingens kulturelle og sosiale konsekvenser.

Hvis grensesteningen skal vare lenger, vil det også få ødeleggende konsekvenser for en velfungerende grensehandel og mulighetene for studier og arbeid over grensene.

Utvalget oppfordrer ministrene til å oppskalere de diplomatiske samtalene som føres, for også å se på regional grenseåpning i spesifikke regioner. Situasjonen kan på kort sikt fører til et grønt Norden, ettersom det er færre som reiser. Men den fører absolutt ikke til et konkurransedyktig og sosialt bærekraftig Norden på lang sikt.