Kunst og kultur som drivkraft for bæredygtig udvikling

09.11.21 | Deklaration
De nordiske kulturministre godkendte følgende deklaration ved deres møde i København den 3. november 2021.

Information

Sted
Köpenhamn

Vi, de nordiske kulturministre,

mener, at kunst og kultur har en uundværlig egenværdi, og forudsætningerne for kunst og kultur skal derfor styrkes og være nærværende for alle i vores samfund. Vi kan samtidig se, at kultursamarbejdet har meget at tilbyde i forhold til at understøtte en bæredygtig samfundsvikling. Ved hjælp af samarbejdet skabes løsninger med henblik på at sikre gode levevilkår for nuværende og kommende generationer. Kunst og kultur hjælper os også med at håndtere forskellige globale udfordringer, for eksempel klimakrisen eller Covid-19-pandemien.

Vi betoner, at et grønt kunst- og kulturliv er vigtigt, både for nutiden og for fremtiden. De nordiske civilsamfund, samt i særdeleshed børn og unge, er aktive initiativtagere og aktører inden for den nordiske kultursektor i den grønne omstilling.

Vi, de nordiske kulturministre, har til hensigt at

  • fremme et levende og inkluderende kunst- og kulturliv, som er åbent for alle, og som fremmer kvalitet, nyskabelse og kunstnerisk og kulturel frihed og ytringsfrihed.
  • fremme nye initiativer, idéer og ny viden i forhold til kunst-, kultur- og mediepolitiske satsninger, som er miljømæssigt bæredygtige.
  • fremme den positive udvikling, som de kreative brancher har stimuleret inden for grøn produktion og grønt forbrug.
  • fremme en bæredygtig anvendelse og bevaring af kulturarven i henhold til de internationale konventioner.
  • drage fordel af digitalisering, uddannelse og sprogsamarbejde for yderligere at intensivere kontakterne mellem de nordiske lande inden for kunst- og kultursektoren og for at styrke det internationale samarbejde.
  • fremme en positiv udvikling inden for det internationale miljø- og klimasamarbejde, blandt andet ved at fremhæve bæredygtige nordiske løsninger og føre en aktiv dialog, samt ved at udveksle information og erfaringer med den øvrige verden, såsom den nordiske kultursatsning, Nordic Bridges, i Canada 2022.

Vi betoner, at alle fem samnordiske kulturinstitutioner (Nordens Hus i Reykjavik, Nordens Hus på Færøerne, Nordens Institut i Grønland, Nordens Institut på Åland og Nordisk Kulturkontakt) har et kulturpolitisk vigtigt strategisk mandat. En af deres opgaver er at skabe mere viden om og forståelse for kunstens og kulturens rolle som forudsætninger for en bæredygtig udvikling. I arbejdet indgår blandt andet at give og formidle gode eksempler og anspore til grøn kulturproduktion, grøn kulturdistribution og grønt kulturforbrug.

Vi tager hensyn til oprindelige folks særlige evne til at løse udfordringer relateret til bæredygtig udvikling i kraft af deres særlige viden, som gennem tiderne er blevet overført fra generation til generation.

Vi støtter Nordisk Ministerråds vision om, at Norden skal være verdens mest bæredygtige og integrerede region inden 2030, og vi skal gennemføre det kulturpolitiske samarbejdsprogram, som vi har godkendt for årene 2021-2024. Omdrejningspunktet for programmet er kulturen som en gennemgående, fri og bærende kraft for bæredygtig udvikling i vores samfund og i særdeleshed i vores stræben efter et grønt, konkurrencedygtigt og socialt bæredygtigt Norden. Vi mener, at det er vigtigt, at Vision 2030 giver kunst- og kultursektoren gode muligheder for tværsektorielt samarbejde.

Vi deltager aktivt i det igangværende arbejde for at fremme bæredygtig udvikling i forskellige internationale sammenhænge. Vi hilser blandt andet MONDIACULT 2022 i Mexico velkommen. Det er UNESCO's verdenskonference om kulturpolitik og bæredygtig udvikling.

Lilja Alfreðsdóttir

Uddannelses-, videnskabs- og kulturminister

 

Ane Halsboe-Jørgensen

Kultur- og kirkeminister

 

Annika Hambrudd

Uddannelses- og kulturminister

 

Antti Kurvinen

Videnskabs- og kulturminister

 

Amanda Lind

Kultur- og demokratiminister

 

Peter P. Olsen

Uddannelses-, kultur-, idræts- og kirkeminister

 

Jenis av Rana

Udenrigs- og kulturminister

 

Anette Trettebergstuen

Kultur- og ligestillingsminister