Nordisk Ministerråd for Digitalisering (MR-DIGITAL)

MR-DIGITAL består af en minister fra hvert nordisk land, Grønland, Færøerne og Åland. Ud over det er baltiske landene repræsenterede med en minister hver fra Estland, Letland og Litauen. Følgende ministre er udpeget til MR-DIGITAL

Content

  Persons
  News
  Declaration
  Information

  Nordisk Ministerråd for Digitalisering (MR-DIGITAL)

  Embedsmandskomitéer