Nordisk Ministerråd for Digitalisering 2017-2024 (MR-DIGITAL)

MR-SAM besluttede den 22. juni 2017 at etablere et ad hoc ministerråd for digitalisering (MR-DIGITAL) for perioden 2017-2024. MR-DIGITAL består af en minister fra hvert nordisk land, Grønland, Færøerne og Åland. Desuden er de baltiske lande repræsenterede med en minister hver fra Estland, Letland og Litauen. Følgende ministre er udpeget til MR-DIGITAL

Kontakt

Content

  Persons
  News
  Declaration
  Information

  Nordisk Ministerråd for Digitalisering 2017-2024 (MR-DIGITAL)

  Embedsmandskomitéer