Arbejde som læge eller sygeplejerske i Sverige

Revideret aftale til gavn for patienter og sundhedspersonale

Revideret aftale til gavn for patienter og sundhedspersonale

Photographer
Ritzau Scanpix
Her får du svar på de spørgsmål der opstår når du overvejer at arbejde i Sverige som læge eller sygeplejerske. Læs om hvordan du søger svensk autorisation og finder et arbejde i Sverige samt hvordan du forbereder dig bedst muligt inden du begynder at arbejde i den svenske sundhedssektor.

Der er mange grunde til at vælge et kortere eller længere karriereforløb i udlandet. Nogle læger og sygeplejersker har villet rejse ud i årevis, nogle har optjent en del fritid og vil tjene ekstra penge, og andre vil benytte chancen til at forbedre sine kvalifikationer i udlandet.

Ved at arbejde i udlandet, oplever du en ny spændende hverdag i et nyt land, hvor du bliver en del af en anden kultur og udvikler dig personligt. Samtidig får du kompetenceudvikling, faglig udvikling og møder nye udfordringer. Du får også nye perspektiver på sundhedsvæsnet.

Der er mange muligheder for at arbejde indenfor sundhedsområdet i de nordiske lande, og der findes spændende karriereveje til dig, der er uddannet indenfor sundhedsområdet og søger nye udfordringer i Sverige. Du får mulighed for at fremme dit karriereforløb med viden og erfaring fra svenske afdelinger og opleve et nyt sundhedssystem.

Nogle rejser alene og andre tager familien med. Nogle tager afsted i en kort periode, nogle tager afsted flere gange og nogle flytter i længere tid eller permanent til udlandet. Hvor længe du planlægger at arbejde i Sverige, betyder noget i forhold til hvordan du skal forberede dig. Så inden du pakker kufferten, er god planlægning en nødvendighed.

Autorisation som læge eller sygeplejerske i Sverige

Der er flere erhverv der kræver at du har en svensk autorisation for at du kan arbejde i Sverige. Socialstyrelsen i Sverige udsteder svenske autorisationer og svenske specialcertifikater. Du skal blandt andet søge autorisation hvis du vil arbejde som læge, sygeplejerske, apoteker, jordemoder, diætist, fysioterapeut, kiropraktor, logopæd, optiker, tandlæge eller psykolog.

Som færdiguddannet sygeplejerske eller læge får du autorisation for at have ret til at arbejde som sygeplejerske eller læge i dit hjemland. Når du skal til udlandet, skal du søge autorisation i det land som du skal arbejde i.

Er du EU/EØS-statsborger og uddannet læge eller sygeplejerske i et EU/EØS-land og vil arbejde indenfor dit fag i Sverige, gælder EU-direktivet om gensidig anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer inden for de lovregulerede erhverv og du har derfor ret til at blive autoriseret i Sverige.

EU-direktivet betyder at hvis du har godkendt autorisation fra et EU/EØS-land, har du ret til at arbejde som læge eller sygeplejerske i Sverige. Men du skal søge en svensk autorisation. Læge og sygeplejerske er beskyttede titler, og du må kun arbejde som og kalde dig læge eller sygeplejerske i Sverige, hvis du har en svensk autorisation.

Hvis du har gennemført en specialuddannelse i et andet EU/EØS-land, kan du arbejde som specialist i Sverige, forudsat at specialet er nævnt i EU-direktivet og findes i Sverige.

For at kunne få en svensk autorisation skal du søge autorisation hos Socialstyrelsen og vise at du har de rette faglige kvalifikationer til dit erhverv samt de nødvendige sprogkundskaber i svensk, dansk eller norsk. Dette gælder også hvis du er statsborger i Sverige, Danmark, Finland, Island eller Norge.

For at få en autorisation på baggrund af EU-direktivet skal du:

  • være statsborger i et nordisk land eller et EU/EØS-land
  • have en uddannelse som læge eller sygeplejerske fra et nordisk land eller et EU/EØS-land
  • udfylde ansøgningsskema og sende det elektronisk
  • betale et gebyr
  • sende dokumentation for din identitet, dine fødselsdata, din uddannelse, din erhvervserfaring og din professionelle status til Socialstyrelsen
  • sende de kopier af din dokumentation, som Socialstyrelsen kræver
  • sende den eventuelle supplerende dokumentation, som Socialstyrelsen beder om.

Du skal opfylde alle dokumentationskrav - også krav til formen. Socialstyrelsen behandler først din ansøgning, når de har alle dokumenter fra dig.

Når du har en autorisation, fører Socialstyrelsen tilsyn med dit professionelle virke. Hvis du er til fare for patientsikkerheden, kan du få indskrænket dit virkeområde, eller du kan miste din autorisation.

Du finder alle erhverv indenfor den svenske sundhedssektor som kræver svensk autorisation på Socialstyrelsens webside. På Your Europe finder du information om hvordan du søger om autorisation og hvilke specialer der anerkendes i EU-landene.

Har du en uddannelse fra et land udenfor EU/EØS, finder du konkret information om hvordan du søger autorisation i Sverige på Socialstyrelsens webside.

Introduktionstid (bastjänstgöring) for læger i Sverige

Den 1. juli 2021 introduceres bastjänstgöring (BT) i Sverige. BT finder sted efter autorisation og er en introduktionstid inden for rammerne af specialiseringstjänstgöringen (ST). Da den nye lægeuddannelse indebærer autorisation efter eksamen, vil allmäntjänstgöring (AT) blive faset ud. BT omfatter også dig der er uddannet i udlandet.

Europæisk erhvervspas for sygeplejersker, farmaceuter eller fysioterapeuter

Hvis du er sygeplejerske, farmaceut eller fysioterapeut og du skal ansøge om anerkendelse af dine erhvervsmæssige kvalifikationer, kan du gøre dette ved hjælp af det europæiske erhvervspas (European Professional Card, EPC). Det europæiske erhvervspas er en elektronisk procedure, som gør det muligt for dig at få dit lovregulerede erhverv anerkendt i andre EU-lande.

Det er lettere og hurtigere at styre end traditionel anerkendelse af kvalifikationer, og du kan følge din ansøgning online og genbruge dokumenter, som allerede er uploadet, til nye ansøgninger til forskellige lande.

Du kan bruge EPC-proceduren, hvis du ønsker at udøve dit fag i et andet EU-land midlertidigt og lejlighedsvis, eller hvis du ønsker at flytte til et andet EU-land og udøve dit fag permanent i landet.

Søge arbejde som læge eller sygeplejerske i Sverige

I Sverige kan sygeplejersker arbejde på mange forskellige arbejdspladser hos regioner, kommuner eller private virksomheder. For eksempel på hospitaler, sundhedscentre og i hjemme-, ældre- eller handicapplejen.

Læger i Sverige er ansat i regioner eller private virksomheder som regionerne samarbejder med. Der er også læger der arbejder indenfor forskning og undervisning eller har en egen praksis.

Du finder information om ledige stillinger og arbejdssteder i Sverige på de svenske kommuners og regioners websider samt på den svenske Arbetsförmedlingens webside. Du kan også søge på Offentliga jobb eller kontakte arbejdsgiveren direkte.

Ansættelsesform i Sverige

Du skal tage stilling til hvilken ansættelse du ønsker at tage i Sverige. Dine løn- og ansættelsesvilkår er forskellige ud fra hvordan du ansættes. Du kan være ansat direkte på en arbejdsplads i Sverige eller gennem et bureau.

Det kan være enkelt at gå via et vikarbureau eller et rekrutteringsbureau hvis du skal arbejde i Sverige i en kortere periode. Der er mange forskellige svenske og udenlandske bureauer.

Du kan få en ansættelse gennem et vikarbureau i dit hjemland som udstationerer dig til et arbejdssted i Sverige. Så ansættes og lønnes du efter vilkårene i dit hjemland og kan være medlem i en fagforening i dit hjemland. Du bør undersøge om du får dækket rejse, rejsetid, udstationeringshonorar og forsikring.

Hvis du går gennem et rekrutteringsbureau, bliver du rekrutteret til en ansættelse på et arbejdssted eller til et svensk vikarbureau som sender dig ud til en arbejdsplads i Sverige. Du ansættes og lønnes efter svenske regler og bør søge medlemskab i en svensk fagforening.

Skal du derimod arbejde en længere periode i Sverige, kan det være at du selv vil finde din arbejdsplads og få en direkte kontrakt, så er du omfattet af den overenskomst der gælder for sygeplejersker eller læger på arbejdspladsen og er sikret ordentlige arbejdsvilkår.

Du kan få oplysningerne om løn- og ansættelsesvilkår hos lægernes eller sygeplejerskernes fagforeninger i Sverige.

Det er altid vigtigt at du sætter dig ind i vilkår og aftaler inden du skriver under på en kontrakt. Tænk jobtilbuddet godt igennem inden du træffer din beslutning. Du behøver ikke at give dit svar med det samme. Du kan kontakte din fagforening for at få information om bureauerne og din kontrakt.

Løn for sygeplejersker og læger i Sverige

I Sverige omfattes læger og sygeplejersker af individuelle lønsystemer. Det betyder at du selv forhandler din løn ved ansættelsen.

Når du forhandler løn med din kommende arbejdsgiver i Sverige, skal I blive enige om dit lønniveau og du kan som regel medregne din optjente anciennitet. Din arbejdsgiver i Sverige kan bede om dokumentation for dine tidligere ansættelser.

Inden du takker ja til et ansættelsesforhold, skal du blive enig med din nye arbejdsgiver om løn, pension, ferie, ferietillæg, arbejdstid, overtidsbetaling, med videre. Du har særligt mulighed for at påvirke din løn ved en nyansættelse og når du bytter job, så stil krav og tak nej og søg videre hvis du ikke er tilfreds.

Da lønnen er individuel og differentieret, varierer lønningerne mellem dig og dine kolleger afhængig af individuelle meriter og færdigheder.

Chefen skal forsvare og motivere lønkriterierne. Det vil sige hvordan præstation, arbejdsindsats, resultater og målopfyldelse påvirker din løn. Arbejdsgiveren skal også have en plan for lønudvikling hvor kompetencer, specialistkundskaber, resultater og bidrag til virksomheden skal opmuntres og belønnes.

Du finder information om løn, lønstatistik, lønudvikling, lønaftaler og tips til lønsamtale og lønforhandlinger på sygeplejerskernes fagforenings webside, Vårdförbundet og på lægernes fagforenings webside, Sveriges läkarförbund.

A-kasse i Sverige

Inden du rejser til Sverige, skal du kontakte din a-kasse og sikre dig at du er registreret og dækket korrekt når du arbejder i Sverige.

Hovedreglen er at du skal være forsikret i det land hvor du arbejder.

Fagforening i Sverige

Hvis du vil være med i en fagforening, skal du melde dig ind i en fagforening for sygeplejersker eller for læger i Sverige. Når du bliver medlem, kan du få råd og vejledning om den konkrete ansættelse, de gældende overenskomster og vilkår samt få hjælp hvis du får behov.

Du kan kontakte din fagforening i dit hjemland og fortælle dem at du rejser til Sverige for at arbejde som læge eller sygeplejerske. Undersøg også om du kan få passivt medlemskab nedsat kontingent mens du er i Sverige.

De nordiske landes lægeforeninger har en fælles aftale om at du som læge og medlem i en af de nordiske landes lægeforeninger kan få gratis service og juridisk bistand fra et andet lands lægeforening i en periode på op til seks måneder hvis du arbejder i landet. Du behøver altså ikke at blive medlem i den svenske lægeforening hvis du arbejder i Sverige i mindre end seks måneder.

Hvis du planlægger at arbejde i Sverige i længere tid end 6 måneder, bør du ansøge om medlemskab i den svenske lægeforening. Du kan kontakte dem for at få en oversigt over hvilken juridisk service de kan hjælpe dig med.

De nordiske sygeplejerskeorganisationerne har også indgået et samarbejde som sikrer gode vilkår og rådgivning om forhold som løn, arbejdsvilkår, patientklager og arbejdsskader.

Privatforsikring i Sverige

Dit private forsikringsselskab kan fortælle dig hvordan du er stillet i forhold til arbejde og ophold i Sverige.

Lægeansvarsforsikring i Sverige

Når du bor eller arbejder i udlandet, skal du sikre dig at du er godt nok dækket af dine forsikringer.

Skal du arbejde i Sverige, skal du undersøge om din arbejdsgiver sørger for at du er dækket eller om du selv skal selv tegne en forsikring. Du bør undersøge reglerne for lægeansvarsforsikring og hvordan patientforsikringssystemet fungerer i din situation før du begynder at arbejde.

Som ansat læge er du i arbejdstiden sikret via din arbejdsgiver. Kontakt din fagforening om lægeansvarsforsikring der er udformet til at sikre dig uden for arbejdstid og om der er andre forsikringer som du er forpligtet til at tegne i din situation.

Arbejdsgiverforsikring i Sverige

Som regel er du dækket via din arbejdsgiver hvis du for eksempel gør skade på en patient. Der kan være tilfælde hvor du ikke er dækket, så du skal altid undersøge hvordan din arbejdsgiver dækker inden du rejser til Sverige for at arbejde.

Arbejdsskadeforsikring i Sverige

Hvis du er ansat af en arbejdsgiver i dit hjemland gennem et vikarbureau i en begrænset periode, vil du som regel være dækket af en arbejdsskadeordning i dit hjemland. Arbejdsskadeordningen dækker hvis du selv får en skade.

Er du ansat direkte af en svensk arbejdsgiver, er du i de fleste tilfælde dækket af en svensk arbejdsskadeordning. Disse ordninger kan være forskellige fra land til land og du bør derfor undersøge hvad der gælder og hvad den dækker.

Bliver du skadet, skal du kontakte en læge hurtigst muligt så du senere kan dokumentere at du har været udsat for en arbejdsskade.

Sygdom i Sverige

Du bør undersøge hvilke vilkår der er fastsat for sygdom i overenskomsten.

I mange overenskomster for timelønnede vikarer er det fastsat at vikariatet ophører ved sygdom. Du kan indgå forhandlinger med din arbejdsgiver om at få ret til løn under sygdom tilføjet i din kontrakt. Det er det der står i kontrakt du skriver under på som gælder.

Folkeregistrering i Sverige

Hvis du er i Sverige i mindre end 12 måneder, kræves som regel ingen ændring i din folkeregistrering. Du bør dog tjekke med folkeregistreringen i dit hjemland da der kan være særlige forhold du skal tage hensyn til. 

Skal du arbejde i Sverige i et år eller længere, skal du folkeregistreres i Sverige.

Opholds- og arbejdstilladelse i Sverige

Hvis du er nordisk statsborger og skal arbejde i Sverige, skal du ikke søge opholds- og arbejdstilladelse.

Er du statsborger i et andet EU/EØS-land og skal arbejde i Sverige, har du opholdsret i Sverige.

Kommer du fra et land udenfor EU/EØS, skal du ansøge om opholds- og arbejdstilladelse.

Bankkonto i Sverige

For at få løn udbetalt fra din svenske arbejdsgiver, skal du åbne en bankkonto i Sverige.

Bolig i Sverige

​Det kan være svært at finde en bolig i visse større byer i Sverige, men du kan kontakte kommunen for at høre hvilke muligheder der findes for at leje en bolig.

Du kan også forhøre dig hos din kommende arbejdsgiver om hvorvidt der er muligheder for at få hjælp til at finde en bolig.

Social sikring i Sverige

Du skal altid undersøge hvilket land der er ansvarligt for din sociale sikring, sygesikring, familietillæg eller pension når du flytter til eller arbejder i Sverige.

Pension i Sverige

Når du arbejder i Sverige, tjener du pension i Sverige. Men regler for opsparing af pension er forskellige i de nordiske lande. Du bør derfor kontakte dit pensionsselskab eller pensionsmyndigheden i dit hjemland og Pensionsmyndigheten i Sverige for at få information om din situation vedrørende pension.

Det er også en god ide at bede din arbejdsgiver i Sverige om at informere dig om hvilke pensionsindbetalinger de gør for dig.

Skat i Sverige

Du finder information om beskatning i Sverige på Skatteverkets webside. Du kan stille spørgsmål om beskatning mellem de nordiske lande på de nordiske skattemyndigheders fælles portal, Nordisk eTax.

Sprogkrav på arbejdspladsen i Sverige

Socialstyrelsen sidestiller de tre skandinaviske sprog dansk, norsk og svensk når du søger om svensk autorisation.

Du bør spørge din kommende arbejdsgiver om de også gør det eller om de har nogle sprogkrav. Som udgangspunkt skal du kunne kommunikere med de mennesker, du arbejder hos og for og derfor gerne forstå svensk og gøre dig forståelig for svenskere.

Kulturelle forskelle - forstå svenskerne på din arbejdsplads

Der er forskel mellem de nordiske lande når det gælder arbejdskultur og ledelse samt fritid.

Når du arbejder i et andet land, er det vigtigt at du forholder dig til hvordan du kan imødekomme kulturelle forskelle og tackle dine oplevelser både på arbejdspladsen og i fritiden. For at du skal være tilpas på en arbejdsplads kræves mere end bare den rigtige uddannelse, sproget og erhvervserfaring.

Kulturforskelle kan skabe forskellige virksomhedskulturer. Både ledere og medarbejdere kan opleve overraskelser selvom vi i Norden har mange fællestræk.

Der er forskel i hvad vi er stolte over og om vi oplever hinanden som overfladiske og lidt for hurtige eller mere stille og reflekterende. Du kan opleve at dine svenske kolleger er mere eller mindre autoritetstro end i dit hjemland.

I Sverige er det vigtigt at du kommer til tiden, elsker møder og deltager i ”fika” på arbejdspladsen. Det betyder at du drikker kaffe med dine kolleger.

Ligestilling er også vigtigt for svenskerne. Og det er normalt at svenske fædre tager barselsorlov. Forældrene kan dele 480 dages betalt forældreledighed mellem sig.

Svenskerne er uformelle i både væremåde og tøjstil. Og efter jobbet samles kolleger gerne til en ”AW” som står for ”after work”.

Svenskernes selvopfattelse er at de er ”lagom” som betyder noget i stil med ”lige tilpas”. Men svenskerne går all in på melodifestival, ishockey, feminisme, natur og mad på tube. De ser helst at du ikke går ind med sko på, de køber sin alkohol på Systembolaget, drikker godt vand direkte fra vandhanen og betaler en mindre afgift for at gå til lægen.

De har en strikt køkultur og bliver meget frustrerede hvis du ikke overholder den eller ikke forstår at du skal stå til højre i rulletrappen i metroen. Men de siger det ikke til dig.

Kom godt hjem fra Sverige

Du skal undersøge hvad der gælder vedrørende a-kasse, social sikring og skat, når du planlægger at rejse hjem efter at have arbejdet i Sverige.

Det er en god ide at få bevis på din ansættelsesperiode i Sverige. Hvis du er medlem af en fagforening, bør du kontakte den.

Kontakt myndighed
Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.