Jobba som läkare eller sjuksköterska i Sverige

Revideret aftale til gavn for patienter og sundhedspersonale

Revideret aftale til gavn for patienter og sundhedspersonale

Photographer
Ritzau Scanpix
Här får du svar på frågor som kan uppstå när du funderar på att jobba i Sverige som läkare eller sjuksköterska. Läs om hur du ansöker om svensk legitimation och hittar ett jobb i Sverige samt hur du förbereder dig på bästa möjliga sätt innan du börjar arbeta inom den svenska hälso- och sjukvården.

Det finns många skäl att tillbringa en kortare eller längre tid av sin karriär utomlands. Vissa läkare och sjuksköterskor stannar i flera år, några har tjänat ihop lite ledig tid och vill tjäna extra pengar, och andra passar på att förbättra sina färdigheter utomlands.

Genom att jobba utomlands upplever du en ny spännande vardag i ett nytt land där du blir en del av en annan kultur och utvecklas personligen. Samtidigt får du kompetensutveckling, yrkesmässig fortbildning och möter nya utmaningar. Du får också nya perspektiv på hälso- och sjukvården.

Det finns många möjligheter att jobba inom hälso- och sjukvård i de nordiska länderna, och det finns spännande karriärmöjligheter för dig som är utbildad inom hälso- och sjukvård och söker nya utmaningar i Sverige. Du får tillfälle att främja din karriär med kunskap och erfarenhet från svenska avdelningar och uppleva ett nytt hälso- och sjukvårdssystem.

Några åker ensam och andra tar med familjen. Några åker för en kort period, några åker flera gånger, och några flyttar för en längre tid eller stannar permanent i utlandet. Hur du ska förbereda dig beror på hur länge du planerar att jobba i Sverige. Så innan du packar resväskan är det nödvändigt med en bra planering.

Legitimation som läkare eller sjuksköterska i Sverige

Det finns flera yrken som kräver att du har en svensk legitimation för att kunna jobba i Sverige. Socialstyrelsen i Sverige utfärdar svenska legitimationer och svenska specialcertifikat. Du måste ansöka om legitimation om du till exempel vill jobba som läkare, sjuksköterska, apotekare, barnmorska, dietist, fysioterapeut, kiropraktor, logoped, optiker, tandläkare eller psykolog.

Som examinerad sjuksköterska eller läkare får du en legitimation för att ha rätt att jobba som sjuksköterska eller läkare i ditt hemland. När du ska jobba utomlands ska du ansöka om legitimation i det land du ska jobba i.

Är du medborgare i EU/EES och utbildad läkare eller sjuksköterska i ett EU-/EES-land och vill jobba inom ditt yrke i Sverige, gäller EU-direktivet om ömsesidigt erkännande av yrkeskvalifikationer för reglerade yrken och du har därför rätt att bli legitimerad i Sverige.

EU-direktivet innebär att om du har godkänd legitimation från ett EU-/EES-land har du rätt att jobba som läkare eller sjuksköterska i Sverige. Men du måste ansöka om svensk legitimation. Läkare och sjuksköterska är skyddade titlar, och du får bara jobba som och kalla dig läkare eller sjuksköterska i Sverige om du har svensk legitimation.

Om du har slutfört en specialistutbildning i ett annat EU-/EES-land kan du jobba som specialist i Sverige under förutsättning att specialistutbildningen nämns i EU-direktivet och finns i Sverige.

För att få svensk legitimation ska du ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen och visa att du har rätt yrkeskvalifikationer och nödvändiga språkkunskaper i svenska, danska eller norska. Det gäller även om du är medborgare i Sverige, Danmark, Finland, Island eller Norge.

För att få legitimation på grundval av EU-direktivet ska du

  • vara medborgare i ett nordiskt land eller ett EU-/EØS-land
  • ha en läkar- eller sjuksköterskeutbildning från ett nordiskt land eller ett EU-/EES-land
  • fylla i ansökningsformuläret och skicka det elektroniskt
  • betala en avgift 
  • skicka dokument som styrker din identitet, dina födelsedata, din utbildning, din yrkeserfarenhet och din professionella status till Socialstyrelsen
  • skicka kopior på de dokument som Socialstyrelsen kräver
  • skicka eventuella kompletterande dokument som Socialstyrelsen ber om.

Du måste uppfylla alla krav på dokumentation, även formmässigt. Socialstyrelsen behandlar din ansökan först när de har fått alla dokument från dig.

När du har fått din legitimation utövar Socialstyrelsen tillsyn över din yrkesverksamhet. Om du utgör en fara för patientsäkerheten kan du få ditt verksamhetsområde begränsat eller förlora din legitimation.

Du hittar alla yrken inom den svenska hälso- och sjukvården som kräver svensk legitimation på Socialstyrelsens webbplats. På Your Europe hittar du information om hur man ansöker om legitimation och vilka specialistutbildningar som erkänns av EU-länderna.

Har du en examen från ett land utanför EU/EES hittar du praktisk information om hur du ansöker om legitimation i Sverige på Socialstyrelsens webbplats.

Bastjänstgöring för läkare i Sverige

Den 1 juli 2021 introduceras bastjänstgöring (BT) i Sverige. BT sker efter legitimation och är en introduktionstjänstgöring inom ramen för specialiseringstjänstgöringen (ST). I och med att den nya läkarutbildningen innebär legitimation efter examen kommer allmäntjänstgöring (AT) att fasas ut. BT gäller även utlandsutbildade läkare.

Europeiskt yrkeskort för sjuksköterskor, farmaceuter eller fysioterapeuter

Om du är en sjuksköterska, farmaceut eller fysioterapeut och ska ansöka om erkännande av dina yrkeskvalifikationer kan du göra det med hjälp av det europeiska yrkeskortet (EPC). Det europeiska yrkeskortet är en elektronisk procedur som gör det möjligt för dig att få ditt reglerade yrke erkänt i andra EU-länder.

Det är lättare och snabbare att hantera än ett traditionellt erkännande av kvalifikationer, och du kan följa din ansökan online och återanvända redan uppladdade dokument för nya ansökningar till olika länder.

Du kan använda EPC-proceduren om du vill utöva ditt yrke i ett annat EU-land tillfälligt och ibland eller om du vill flytta till ett annat EU-land och utöva ditt yrke permanent i landet.

Sök arbete som läkare eller sjuksköterska i Sverige

I Sverige kan sjuksköterskor jobba på många olika arbetsplatser i regioner, kommuner eller privata företag, till exempel på sjukhus, på vårdcentraler, i hemvården, inom äldreomsorgen eller inom funktionshinderomsorgen.

Läkare i Sverige är anställda i regioner eller privata företag som regionerna samarbetar med. Det finns också läkare som jobbar med forskning och undervisning eller har en privat praktik.

Du hittar information om lediga tjänster och arbetsplatser i Sverige på svenska kommuners och regioners webbsidor samt på den svenska Arbetsförmedlingens webbplats. Du kan också söka på Offentliga jobb eller kontakta arbetsgivaren direkt.

Anställningsform i Sverige

Du ska ta ställning till vilken typ av anställning du vill ta i Sverige. Dina löne- och anställningsvillkor beror på din anställningsform. Du kan vara anställd direkt av en arbetsgivare i Sverige eller genom ett bemanningsföretag.

Det kan vara lätt att gå via ett bemanningsföretag eller ett rekryteringsföretag om du ska jobba i Sverige under en kortare period. Det finns många olika svenska och utländska bemannings- och rekryteringsföretag.

Du kan få anställning genom ett bemanningsföretag i ditt hemland som utstationerar dig till en arbetsplats i Sverige. Då anställs och avlönas du enligt villkoren i ditt hemland och kan vara medlem i en fackförening i hemlandet. Du bör ta reda på om du får ersättning för resa, restid och utstationering samt om försäkring ingår.

Om du går genom ett rekryteringsföretag blir du rekryterad till en arbetsplats eller ett svenskt bemanningsföretag som placerar dig på en arbetsplats i Sverige. Du anställs och avlönas enligt svenska regler och bör söka medlemskap i en svensk fackförening.

Ska du däremot jobba en längre tid i Sverige vill du kanske själv hitta ett jobb och få ett kontrakt direkt med arbetsgivaren. Då omfattas du av det kollektivavtal som gäller för sjuksköterskor eller läkare på arbetsplatsen och garanteras anständiga arbetsvillkor.

Du kan få information om löne- och anställningsvillkor hos läkarnas eller sjuksköterskornas fackföreningar i Sverige.

Det är alltid viktigt att du sätter dig in i villkor och avtal innan du skriver under ett kontrakt. Tänk igenom jobberbjudandet noga innan du fattar ett beslut. Du behöver inte ge ditt svar på en gång. Du kan kontakta din fackförening för information om bemannings- och rekryteringsföretagen och ditt kontrakt.

Löner för sjuksköterskor och läkare i Sverige

I Sverige omfattas läkare och sjuksköterskor av individuella lönesystem. Det innebär att du själv förhandlar din lön vid rekryteringen.

Vid löneförhandlingar med din blivande arbetsgivare i Sverige ska ni komma överens om din lönenivå. Du kan i regel få din tidigare tjänstetid beaktad. Din arbetsgivare i Sverige kan begära intyg på dina tidigare anställningar.

Innan du tackar ja till en anställning ska du komma överens med din nya arbetsgivare om lön, pension, semester, semestertillägg, arbetstid, övertidsersättning med mera. Särskilt vid nyanställning och när du byter jobb har du möjlighet att påverka din lön, så ställ krav och tacka nej och sök vidare om du inte är nöjd.

Eftersom lönen är individuell och differentierad varierar lönen mellan dig och dina kollegor beroende på individuella meriter och färdigheter.

Chefen måste kunna försvara och motivera lönekriterierna. Lönen påverkas alltså av prestation, arbetsinsats, resultat och måluppfyllelse. Arbetsgivaren ska också ha en plan för din löneutveckling där kompetenser, specialistkunskaper, resultat och bidrag till företaget ska uppmuntras och belönas.

Du hittar information om löner, lönestatistik, löneutveckling, löneavtal och tips inför lönesamtal och löneförhandlingar på sjuksköterskornas fackförenings webbplats (Vårdförbundet) och läkarnas fackförenings webbplats (Sveriges läkarförbund).

A-kassa i Sverige

Innan du reser till Sverige ska du kontakta din a-kassa och se till att du är registrerad och omfattas av a-kassan när du jobbar i Sverige.

I regel ska du vara arbetslöshetsförsäkrad i det land du jobbar i.

Fackförening i Sverige

Om du vill gå med i facket ska du bli medlem i en fackförening för sjuksköterskor eller läkare i Sverige. Som medlem kan du få råd och vägledning om själva anställningen, aktuella avtal och villkor samt få den hjälp du behöver.

Du kan kontakta din fackförening i ditt hemland och berätta att du ska jobba i Sverige som läkare eller sjuksköterska. Fråga också om du kan få passivt medlemskap med reducerad avgift medan du är i Sverige.

De nordiska ländernas läkarförbund har ett gemensamt avtal om att du som läkare och medlem i ett av de nordiska ländernas läkarförbund kan få gratis service och rättslig hjälp från ett annat lands läkarförbund under en period på upp till sex månader om du jobbar i landet. Du behöver alltså inte vara medlem i det svenska läkarförbundet om du jobbar i Sverige i mindre än sex månader.

Om du planerar att jobba i Sverige längre än sex månader bör du ansöka om medlemskap i det svenska läkarförbundet. Du kan kontakta dem för att få en överblick över vilka rättsliga tjänster de kan hjälpa dig med.

De nordiska sjuksköterskeorganisationerna har också ett samarbete som säkerställer goda villkor och rådgivning om frågor som gäller löner, arbetsvillkor, patientklagomål och arbetsskador.

Privata försäkringar i Sverige

Ditt privata försäkringsbolag kan berätta vad som gäller för dig när det gäller jobb och vistelse i Sverige.

Ansvarsförsäkring i Sverige

När du bor eller jobbar utomlands ska du se till att du är tillräckligt försäkrad.

Ska du jobba i Sverige måste du kontrollera om du är försäkrad via din arbetsgivare eller om du själv måste teckna en försäkring. Innan du börjar jobba bör du ta reda på reglerna för ansvarsförsäkring och hur patientförsäkringssystemet fungerar i din situation.

Som anställd läkare är du under arbetstid försäkrad via din arbetsgivare. Kontakta din fackförening om ansvarsförsäkring som är utformad för att försäkra dig utanför arbetstid och om andra försäkringar som du måste teckna i din situation.

Arbetsgivarförsäkring i Sverige

I regel är du försäkrad genom din arbetsgivare, till exempel om du råkar skada en patient. Det kan finnas fall där du inte omfattas av försäkringen, så du bör alltid ta reda på vad arbetsgivarens försäkring omfattar innan du åker till Sverige för att jobba.

Arbetsskadeförsäkring i Sverige

Om du är anställd av en arbetsgivare i ditt hemland genom ett bemanningsföretag under en begränsad tid omfattas du vanligtvis av en arbetsskadeförsäkring i ditt hemland. Arbetsskadeförsäkringen gäller om du själv blir skadad.

Om du är anställd direkt av en svensk arbetsgivare omfattas du i de flesta fall av svensk arbetsskadeförsäkring. Försäkringarna kan variera från land till land, så du bör undersöka vad som gäller och vad försäkringen täcker.

Blir du skadad ska du kontakta läkare så snart som möjligt så att du senare kan bevisa att du har drabbats av en arbetsskada.

Sjukdom i Sverige

Du bör undersöka villkoren för sjukdom i kollektivavtalet.

I många kollektivavtal för timvikarier står det att vikariatet upphör vid sjukdom. Du kan förhandla med din arbetsgivare om att få rätt till lön vid sjukdom och få det inskrivet i ditt kontrakt. Det är det som står i kontraktet du skrivit under som gäller.

Folkbokföring i Sverige

Om du är i Sverige i mindre än 12 månader behöver du vanligtvis inte ändra din folkbokföring. Men du bör kolla med folkbokföringen i ditt hemland eftersom det kan finnas särskilda omständigheter som du måste ta hänsyn till.

Ska du jobba i Sverige i ett år eller längre ska du folkbokföras i Sverige.

Uppehålls- och arbetstillstånd i Sverige

Om du är medborgare i ett nordiskt land och ska jobba i Sverige behöver du inte söka uppehålls- och arbetstillstånd.

Är du medborgare i ett annat EU-/EES-land och ska jobba i Sverige har du uppehållsrätt i Sverige.

Kommer du från ett land utanför EU/EES måste du ansöka om uppehålls- och arbetstillstånd.

Bankkonto i Sverige

För att få lön utbetald från din svenska arbetsgivare måste du öppna ett bankkonto i Sverige.

Bostad i Sverige

Det kan vara svårt att hitta boende i vissa större städer i Sverige, men du kan kontakta din kommun för att höra dig för om möjligheterna att hyra en bostad.

Du kan också höra med din blivande arbetsgivare om du kan få hjälp att hitta boende.

Socialförsäkring i Sverige

Du måste alltid ta reda på vilket land som är ansvarigt för din socialförsäkring, sjukförsäkring, familjetillägg eller pension när du flyttar till eller jobbar i Sverige.

Pension i Sverige

När du jobbar i Sverige tjänar du in pension i Sverige. Men reglerna för intjänande av pension varierar i de nordiska länderna. Du bör därför kontakta ditt pensionsbolag eller pensionsmyndigheten i ditt hemland och Pensionsmyndigheten i Sverige för information om vad som gäller för dig.

Du bör också fråga din arbetsgivare i Sverige hur mycket de betalar in till din pension.

Skatt i Sverige

Du hittar information om beskattning i Sverige på Skatteverkets webbplats. Du kan ställa frågor om beskattning mellan de nordiska länderna på de nordiska skattemyndigheternas gemensamma portal Nordisk eTax.

Språkkrav på arbetsplatsen i Sverige

Socialstyrelsen jämställer de tre skandinaviska språken danska, norska och svenska när du ansöker om svensk legitimation.

Du bör fråga din blivande arbetsgivare om de också gör det eller om de har några språkkrav. Du måste kunna kommunicera med människorna du jobbar med och därför bör du förstå svenska och kunna göra dig förstådd för svenskar.

Kulturella skillnader – förstå svenskarna på din arbetsplats

Det finns skillnader mellan de nordiska länderna när det gäller arbetskultur, ledning och fritid.

När du jobbar i ett annat land är det viktigt att du kan överbrygga kulturella skillnader och hantera dina upplevelser både på jobbet och på fritiden. För att du ska trivas på en arbetsplats krävs mer än bara rätt utbildning, språk och yrkeserfarenhet.

Kulturella skillnader kan skapa olika företagskulturer. Både chefer och medarbetare kan uppleva överraskningar även om vi i Norden har mycket gemensamt.

Det är skillnad på vad vi är stolta över och om vi upplever varandra som ytliga och lite för snabba eller mer lugna och reflekterande. Du kan uppleva att dina svenska kollegor har mer eller mindre tillit till auktoriteter än i ditt hemland.

I Sverige är det viktigt att du kommer i tid, gillar möten och är med och fikar på arbetsplatsen. Att fika betyder att du dricker kaffe med dina kollegor.

Jämställdhet är också viktigt för svenskarna. Och det är normalt att svenska pappor tar ut föräldraledighet. Föräldrarna kan dela 480 dagars betald föräldraledighet sinsemellan.

Svenskarna är informella när det gäller både uppträdande och klädsel. Efter jobbet träffas man gärna kollegor emellan på en ”AW”, som står för ’after work’.

Svenskarnas självbild är att de är ”lagom”, vilket betyder ungefär ’inte för mycket, inte för lite’. Men svenskarna är mycket engagerade i Melodifestivalen, ishockey, feminism, natur och mat på tub. De vill helst inte att du går in med skorna på, de köper sin alkohol på Systembolaget, dricker gott vatten direkt från kranen och betalar en mindre avgift för läkarbesök.

De har en strikt kökultur och blir oerhört frustrerade om du inte följer den eller inte förstår att du måste stå till höger i rulltrappan i tunnelbanan, men de säger det inte rakt ut.

Kom hem tryggt från Sverige

Du måste ta reda på reglerna för a-kassa, socialförsäkring och skatt när du planerar att återvända hem efter att ha jobbat i Sverige.

Be gärna om ett intyg på din anställningstid i Sverige. Om du är medlem i en fackförening bör du kontakta den.

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.