Finsk arbetslöshetsersättning

Suomen työttömyysturvaetuudet
Här kan du läsa om finska arbetslöshetsförmåner (kallas även utkomstskydd för arbetslösa) och arbetslöshetsdagpenning (som motsvarar svensk arbetslöshetsersättning).

Arbetslöshetsförsäkringen är en del av det finska sociala trygghetssystemet. Arbetslöshetsförsäkringen innehåller ett antal olika stöd och förmåner som ska trygga din försörjning om du blir arbetslös. På den här sidan kan du läsa om rätten till arbetslöshetsdagpenning och arbetsmarknadsstöd.

Arbetslöshetsdagpenning

Arbetslöshetsersättningen kallas i Finland för arbetslöshetsdagpenning och den betalas ut från två olika system. Om du blir arbetslös och är medlem i en arbetslöshetskassa kan du få inkomstrelaterad dagpenning från din arbetslöshetskassa. Om du inte är medlem i någon arbetslöshetskassa kan du få grunddagpenning från Folkpensionsanstalten (FPA). Om du inte har rätt till arbetslöshetsdagpenning kan du få arbetsmarknadsstöd.

Har du rätt till arbetslöshetsdagpenning?

Grunddagpenning och inkomstrelaterad dagpenning beviljas i regel på samma grunder. Du har rätt till arbetslöshetsdagpenning om du uppfyller samtliga följande villkor:

 • du är 17–64 år
 • du är arbetslös
 • du bor i Finland
 • du har anmält dig som arbetslös på arbetsförmedlingen (offentliga arbets- och näringstjänster)
 • du söker heltidsjobb
 • du är arbetsför och tillgänglig för arbetsmarknaden
 • du uppfyller arbetsvillkoret.

Du uppfyller arbetsvillkoret om du har förvärvsarbetat i minst 18 timmar i veckan under 26 veckor de senaste 6 månaderna och har fått lön enligt branschens kollektivavtal. Om branschen inte har något kollektivavtal måste lönen vara minst ett visst antal euro per månad. Du uppfyller villkoren för inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning om du uppfyller arbetsvillkoret under medlemskapet i arbetslöshetskassan. Om du tidigare har arbetat i ett annat EU-/EES-land och blir arbetslös i Finland innan du har uppfyllt arbetsvillkoret, läs då nedan under rubriken Utländska arbetstagares rätt till finska arbetslöshetsförmåner.

 

Hur ansöker du om arbetslöshetsdagpenning?

Om du blir arbetslös, anmäl dig snarast som arbetssökande på arbetsförmedlingen.

Om du är medlem i en arbetslöshetskassa, ansök om inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning direkt från din arbetslöshetskassa. Mer information kan du få från din arbetslöshetskassa eller från Arbetslöshetskassornas samorganisation.

Om du inte är medlem i en arbetslöshetskassa, ansök om grunddagpenning från FPA.

När börjar utbetalningen av arbetslöshetsdagpenningen?

Arbetslöshetsdagpenning betalas ut efter karenstiden på fem vardagar. Under karenstiden måste du vara anmäld som arbetslös arbetssökande på arbetsförmedlingen. Karenstiden kan omfatta arbetslöshetsdagar från högst åtta efterföljande kalenderveckor.

Arbetslöshetsdagpenningen betalas ut för fem dagar i veckan och den är skattepliktig.

Arbetsmarknadsstöd

Arbetsmarknadsstödet är ett ekonomiskt stöd som betalas ut till personer som inte uppfyller arbetsvillkoret, personer som är nya på arbetsmarknaden eller personer som har fått arbetslöshetsdagpenning för maximalt antal dagar.

För att få arbetsmarknadsstöd krävs inte att du har arbetat tidigare, utan det avgörande är om du bor permanent i Finland. Du kan få arbetsmarknadsstöd om du är 17–64 år, inte uppfyller arbetsvillkoret och bor permanent i Finland.

Arbetsmarknadsstödet är behovsprövat. De flesta inkomster minskar arbetsmarknadsstödet. Arbetsmarknadsstödet betalas inte ut under tiden du söker jobb i ett annat nordiskt land.

Utländska arbetstagares rätt till finska arbetslöshetsförmåner

När du börjar arbeta i Finland och vill försäkra dig om en inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning måste du bli medlem i en arbetslöshetskassa inom fyra veckor efter flytten till Finland. 

 • Om du blir arbetslös i Finland innan du uppfyller arbetsvillkoret kan du uppfylla kraven för arbetslöshetsdagpenning genom arbete i ett annat EU-/EES-land. I Sverige och Danmark tillgodoräknas endast de försäkrings- och arbetsperioder i inkomsttryggheten under vilka du varit medlem i en a-kassa. Normalt måste du också ha arbetat i Finland i minst fyra veckor direkt före arbetslösheten. Om du inte har rätt till arbetslöshetsdagpenning kan du ha rätt till arbetsmarknadsstöd.

Dina ärenden med den finska a-kassan underlättas om du begärt en U1-blankett hos a-kassan i ditt hemland.

Om du återvänder till Finland från ett annat nordiskt land

Enligt nordisk konvention om social trygghet kan man i arbetsvillkoret ta hänsyn till den tid du har arbetat i ett annat nordiskt land. Det innebär att du inte behöver ha arbetat fyra veckor i Finland efter att du återvänt för att få arbetslöshetsdagpenning. Det gäller om du återvänder till Finland efter att ha bott i ett annat nordiskt land i högst fem år.

Om du tidigare har bott permanent i Finland betraktas du som återflyttare. Du måste också ha arbetat eller fått arbetslöshetsdagpenning i Finland under de senaste fem åren för att vara berättigad till arbetslöshetsdagpenning.

  Närmare information

  Fråga Info Norden

  Om du har några frågor, fyll i vårt kontaktformulär.

  OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

  Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.