Jobsøgning på Åland

Söka jobb på Åland
Her finder du information om at søge job på Åland, og om hvordan du kan søge job på Åland fra udlandet. Du kan også læse om de gældende vilkår i forbindelse jobsøgning på Åland med dagpenge.

Du kan søge arbejde på Åland fra udlandet i forvejen, eller du kan begynde din jobsøgning efter din ankomst til Åland. Du kan også komme til Åland som ledig jobsøgende og få dagpenge, men så kræver det, at du er tilmeldt som ledig jobsøgende i dit hjemland i god tid før flytningen.

Jobsøgning på Åland

Du melder dig ledig hos Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet (AMS). Det er en god idé at søge oplysninger på deres netsted først. Her finder du aktuel information om ledige jobs, som er registreret hos AMS. De tilbyder rådgivning i spørgsmål vedrørende beskæftigelse og uddannelse samt information om dagpenge og økonomiske ydelser for studerende og AMS' øvrige tilbud. Du kan også bestille Ålandlivings gratis nyhedsbrev, som udsendes en gang om ugen pr. e-mail med aktuelle ledige stillinger på Åland.

Søge job som sømand

Du kan kontakte AMS, hvis du er interesseret i at søge job inden for den ålandske søfart. Du kan læse mere om Ålands søfart på deres netsted.

Nordjobb

Nordiske statsborgere eller statsborgere fra EU-lande i alderen 18-30 år, som er bosat i Norden, kan søge via Nordjobb i et andet nordisk land. Nordjobb formidler sommerjobs, boliger samt fritidsprogrammer. Du finder yderligere information på Nordjobbs netsted.

Udlændinge i job i Finland

Du finder yderligere information på Arbets- och näringsministeriets sider ed tips til jobsøgning.

Jobsøgning fra udlandet

EURES (European Employment Services) er Europa-Kommissionens jobformidlingssystem, som ud over EU-landene også dækker Norge og Island. På EURES-netværkets netsted kan du blandt andet finde jobannoncer, som er blevet lagt ud af de arbejdsgivere, som er registreret i systemet. På netstedet finder du også kontaktoplysninger til EURES-rådgivere i de forskellige lande. Din lokale EURES-rådgiver hos AMS Åland kan hjælpe dig, hvis du har spørgsmål vedrørende job på Åland.

Du kan også kontakte de private jobformidlere. Via dem kan du let søge job, selv om du ikke befinder dig i landet. Ofte er det dog nødvendigt at kunne finsk for at bruge nettjenesterne. På en del af de finske arbejdsgiveres egne netsteder kan du også finde jobannoncer på svensk og engelsk. Du kan også finde ledige jobs på Finlands Arbets- och näringsbyråers netsted. Virksomheder lægger jobannoncer ud på svensk og engelsk, hvis disse sprog er et krav for at få jobbet.

Ledig jobsøgende på vej til Åland

Som ledig jobsøgende kan du under visse forudsætninger få dagpenge fra Finland, mens du søger job i et EU- eller EØS-land (dog ikke Grønland). Ifølge aftalen kan du som ledig jobsøgende beholde din ret til dagpenge i tre måneder, mens du søger job i et EU- eller EØS-land. Det er en forudsætning, at du opfylder beskæftigelseskravet og har ret til dagpenge (OBS! Gælder ikke kontanthjælp).

Før afrejsen skal du som arbejdstager bede om et bevis på din dagpengeret fra myndighederne eller a-kassen i dit hjemland (U2-attest, hvis du flytter fra et EU-land, og E303 hvis du flytter fra Norge og Island.) Når du ankommer til Åland som ledig jobsøgende, skal du registrere dig hos AMS senest syv dage efter ankomsten til Åland.

Hvis ikke finder et job på Åland senest tre måneder efter afrejsedagen, skal du vende tilbage til dit hjemland, hvis du ønsker at beholde din dagpengeret.

Hvis du finder et job, skal du som regel melde dig ud af a-kassen i det land, hvor du arbejdede før, og fremover være arbejdsløshedsforsikret i det land, hvor du arbejder. På Åland er det frivilligt for arbejdstagere og ledige at være medlem af en a-kasse, som giver ret til indkomstrelaterede dagpenge, når beskæftigelseskravet er opfyldt.  Det er vigtigt, at du ikke melder dig ud af din gamle a-kasse, før medlemskabet af den nye a-kasse er trådt i kraft.

Du bør altid bede din tidligere a-kasse om attest E301 (bekræftelse af arbejds- og forsikringsperioder). Hvis du arbejder på Åland, og du bliver ledig, før du opfylder beskæftigelseskravet, kan du under visse forudsætninger medregne forsikrings- og ansættelsesperioder fra andre EU-/EØS-lande ved hjælp af attesten.

Du kan få yderligere information på jobcentret eller hos a-kassen i dit hjemland. På Åland finder du mere information på Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighets netsted.

Kontakt myndighed

Hvis du har spørgsmål om jobsøgning på Åland, kan du kontakte AMS på Åland.

Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.