Söka jobb på Åland

Söka jobb på Åland
I det här avsnittet hittar du information om att söka jobb på Åland samt hur du kan söka jobb på Åland från utlandet. Du kan även läsa om vilka villkor som gäller när du söker arbete på Åland med arbetslöshetsersättning.

Du kan söka arbete på Åland på förhand från utlandet eller efter att du anlänt till Åland. Du kan även komma till Åland som arbetslös arbetssökande och få arbetslöshetsdagpenning, men då krävs att du anmäler dig som arbetslös arbetstagare i ditt hemland i god tid före flytten.

Att söka jobb på Åland

Du anmäler dig som arbetssökande på Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet (AMS). Först bör du bekanta dig med deras hemsida. Där hittar du aktuell information om lediga jobb som anmälts till AMS. De erbjuder rådgivning i frågor som gäller sysselsättning, utbildning samt information om arbetslöshetsersättning och ekonomiska förmåner under studier samt om de tjänster som erbjuds av dem. Du kan även beställa Ålandlivings gratis nyhetsbrev som skickas en gång i veckan per e-mail innehållande aktuella lediga arbetsplatser på Åland.

Söka jobb som sjöman

Kontakta AMS om du är intresserad av att söka jobb inom den Åländska sjöfarten. Bekanta dig även med Ålands sjöfart på deras hemsida.

Nordjobb

Nordiska medborgare eller medborgare i EU-länder som är bosatta i Norden i åldern 18 – 30 år kan söka Nordjobb i ett annat nordiskt land. Nordjobb förmedlar sommarjobb, bostad samt fritidsprogram. Information och ansökning hittar du på Nordjobbs hemsida.

Utlänningar i arbete i Finland

Ytterligare information hittar du på Arbets- och näringsministeriets sida Tips för jobbsökning och på AMS Ålands sida om Tips för dig som skall söka jobb.

Att söka jobb från utlandet

EURES (European Employment Services) är Europeiska kommissionens arbetsförmedlingssystem, som utöver EU-länderna även täcker Norge och Island. På EURES-nätverkets webbplats kan du bland annat hitta de annonser om lediga tjänster som lagts in av de arbetsmarknadsverk som ingår i systemet. På webbplatsen hittar du även kontaktuppgifter till Eures-rådgivare i olika länder. Din lokala Eures-rådgivare på AMS Åland kan ge dig information om frågor som rör arbete på Åland.

Ett annat alternativ är de privata arbetsförmedlingsföretagen. Via dem kan du enkelt söka jobb även om du inte befinner sig i landet. Man behöver dock ofta kunna det finska språket för att använda webbtjänsterna. På en del av de finska arbetsgivarnas egna webbplatser presenteras lediga tjänster även på svenska och engelska. På Finlands Arbets- och näringsbyråers hemsida kan du även söka efter lediga jobb. Företag lägger ut jobbannonser på svenska och engelska om dessa språk krävs för jobbet.

Arbetslös arbetssökande på väg till Åland?

Som arbetslös arbetssökande kan du på vissa villkor få arbetslöshetsdagpenning från Finland då du söker ett arbete i EU- eller EES-länder (undantaget Grönland). Enligt avtalet behåller du som arbetslös arbetssökande din rätt till arbetslöshetsdagpenning i tre månader då du söker arbete i ett EU- eller EES-land, förutsatt att du uppfyller arbetsvillkoret och har rätt till arbetslöshetsdagpenning (OBS! Gäller alltså inte arbetsmarknadsstöd).

Före avresan måste du som arbetstagare be om ett intyg om rätten till arbetslöshetsdagpenning från myndigheterna eller arbetslöshetskassan i det egna landet (blankett U2 om du flyttar från ett EU-land och E303 om du flyttar från Norge och Island). När du som arbetssökande anländer till Åland skall du anmäla dig till AMS inom sju dagar från och med ankomsten till Åland.

Om du som arbetssökande inte hittar något arbete på Åland inom tre månader från avresedagen och inte vill gå miste om din arbetslöshetsersättning måste du återvända till hemlandet.

Om du som arbetssökande får ett arbete måste du i regel lämna arbetslöshetskassan i det land du tidigare arbetade i och i fortsättningen betala arbetslöshetsförsäkringsavgifter i det land där du arbetar. På Åland är det frivilligt för arbetstagare och arbetslösa att gå med i en arbetslöshetskassa som ger dem rätt till inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning när de arbetat så lång tid som krävs, det vill säga att det så kallade arbetsvillkoret har uppfyllts.  Det är viktigt att man inte går ur sin gamla arbetslöshetskassa innan medlemskapet i den nya kassan har trätt i kraft.

Du bör alltid be din tidigare arbetslöshetskassa om blankett E301 (intyg över försäkrings- och anställningsperioderna). Om du arbetar på Åland och blir arbetslös innan du har arbetat så lång tid som krävs för att ha rätt till arbetslöshetsförmånerna, kan du enligt vissa villkor tillgodoräkna dig försäkrings- och anställningsperioder från andra EU/EES-länder med hjälp av intyget.

För mer information, vänd dig till arbetsförmedlingen eller arbetslöshetskassan i ditt eget land. På Åland får du mer information av Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighets hemsida.

Kontakta myndighet

Om du har frågor om jobbsökning på Åland, kontakta AMS på Åland.

Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.