Työnhaku Ahvenanmaalla

Söka jobb på Åland
Tämä sivu kertoo työnhausta Ahvenanmaalla. Kerromme myös, miten Ahvenanmaalta voi hakea töitä ulkomailta käsin. Lisäksi saat tietää, millä ehdoin voit tulla työnhakuun Ahvenanmaalle kotimaasi maksaman työttömyyspäivärahan turvin.

Voit hakea töitä Ahvenanmaalta joko ulkomailta käsin tai vasta Ahvenanmaalle tultuasi. Voit saapua Ahvenanmaalle myös työttömänä työnhakijana ja saada työttömyyspäivärahaa, mutta tällöin sinun täytyy ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi lähtömaassasi hyvissä ajoin ennen työhakumatkalle lähtöä.

Työnhaku Ahvenanmaalla

Työnhakijaksi ilmoittaudutaan Ahvenanmaan työmarkkina- ja opintopalveluviranomaisen (AMS) toimistossa. Sinun kannattaa ensin tutustua AMS:n verkkosivuihin, joilta löydät ajantasaiset tiedot työmarkkina- ja opintopalveluviranomaiselle ilmoitetuista avoimista työpaikoista. AMS tarjoaa neuvontaa työllistymiseen ja koulutukseen liittyvissä asioissa. Lisäksi se antaa tietoa työttömyysturvasta ja opiskelun aikaisista etuuksista sekä AMS:n omista palveluista. Voit myös tilata ruotsinkielisen Ålandliving-uutiskirjeen maksutta sähköpostiisi. Kerran viikossa ilmestyvässä uutiskirjeessä tiedotetaan Ahvenanmaan avoimista työpaikoista.

Merimiesten työnhaku

Ota yhteyttä Ahvenanmaan työmarkkina- ja opintopalveluviranomaiseen, jos haluat merenkulkualan työtehtäviin Ahvenanmaalle. Katso lisätietoja myös Ålands sjöfart -yhdistyksen verkkosivuilta.

Nordjobb

Kaikki 18–30-vuotiaat Pohjoismaiden kansalaiset tai Pohjoismaissa asuvat EU-maiden kansalaiset voivat hakea nordjobbariksi toiseen Pohjoismaahan. Nordjobb tarjoaa nuorille kesätyöpaikan, välittää asunnon ja järjestää kulttuuritoimintaa. Lisätietoja ja hakulomakkeen löydät Nordjobbin verkkosivuilta.

Ulkomainen työntekijä Suomessa

Katso vinkkejä työnhakuun työ- ja elinkeinoministeriön tai Ahvenanmaan työmarkkina- ja opintopalveluviranomaisen verkkosivuilta.

Työnhaku ulkomailta käsin

EURES (European Employment Services) on Euroopan komission työnvälitysjärjestelmä, johon kuuluvat EU-maiden lisäksi myös Norja ja Islanti. EURES-verkoston sivustossa voit muun muassa selata järjestelmässä mukana olevien maiden työvoimahallinnoille jätettyjä ilmoituksia avoimista työpaikoista. Sivuilta löydät myös eri maiden EURES-neuvojien yhteystiedot. Ahvenanmaan AMS-toimiston EURES-neuvoja opastaa tarvittaessa Ahvenanmaalla työskentelyä koskevissa kysymyksissä.

Toinen tapa ovat yksityiset työnvälitysyritykset, joiden kautta työtä voi hakea helposti ulkomailta käsin. Verkkopalvelujen käyttäminen edellyttää kuitenkin usein suomen kielen taitoa. Jotkin suomalaiset työnantajat julkaisevat omilla sivustoillaan työpaikkailmoituksia myös ruotsiksi ja englanniksi. Avoimia työpaikkoja voi etsiä myös Suomen työ- ja elinkeinotoimistojen sivustosta. Yritykset julkaisevat työpaikkailmoituksia ruotsiksi ja englanniksi, jos nämä ovat vaadittavia työkieliä.

Työttömänä työnhakijana Ahvenanmaalle?

Jos olet työtön työnhakija, voit tietyin ehdoin saada työttömyyspäivärahaa Suomesta, mikäli lähdet työnhakuun EU- tai Eta-maihin (lukuun ottamatta Grönlantia). Sopimuksen mukaan säilytät oikeutesi työttömyyspäivärahaan kolmen kuukauden ajan hakiessasi työtä EU- tai Eta-maasta, jos täytät työssäoloehdon ja olet oikeutettu työttömyyspäivärahaan. (Huom.! Ei siis koske työmarkkinatukea.)

Pyydä ennen työnhakumatkalle lähtöäsi kotimaan viranomaiselta tai työttömyyskassasta todistus oikeudestasi työttömyysturvaan (EU-maista muutettaessa lomake U2, Norjasta ja Islannista E303). Ahvenanmaalle saavuttuasi sinun tulee ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi AMS:n toimistossa seitsemän päivän kuluessa saapumisesta.

Jos et löydä töitä Ahvenanmaalta kolmen kuukauden sisällä lähtöpäivästäsi etkä halua menettää työttömyyskorvausta, sinun tulee palata kotimaahasi.

Jos saat töitä, joudut yleensä eroamaan entisen työskentelymaasi työttömyyskassasta ja maksamaan työttömyysturvamaksut jatkossa uuteen työskentelymaahan. Ahvenanmaalla työntekijät ja työttömät voivat liittyä vapaaehtoisesti työttömyyskassaan, jolloin heillä on oikeus ansiosidonnaiseen työttömyyspäivärahaan, kun tarvittava työssäoloaika eli niin sanottu työssäoloehto on täyttynyt.  Älä eroa vanhasta työttömyyskassastasi ennen kuin uuden työttömyyskassan jäsenyys on tullut voimaan.

Entisestä työttömyyskassasta kannattaa aina pyytää lomake E301 (todistus vakuutus- ja työskentelykausista). Muissa EU- ja Eta-maissa kertyneet vakuutus- ja työskentelykaudet voidaan tietyin ehdoin hyväksilukea, jos työskentelet Ahvenanmaalla ja jäät työttömäksi ennen kuin työttömyysetuuksien saamiseen tarvittava työssäoloaika on tullut täyteen.

Kysy lisätietoja työttömyyskassastasi tai oman maasi työvoimaviranomaiselta. Ahvenanmaalla lisätietoja saa Ahvenanmaan työmarkkina- ja opintopalveluviranomaisen sivustosta.

Ota yhteyttä viranomaiseen

Jos sinulla on kysyttävää työnhausta Ahvenanmaalla, ota yhteyttä AMS:ään.

Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, tai jos olet kohdannut ongelmia toisessa Pohjoismaassa, voit täyttää yhteydenottolomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.