Søke jobb på Åland

Söka jobb på Åland
Her finner du informasjon om å søke jobb på Åland og om hvordan du kan søke jobbe på Åland fra utlandet. Du kan også lese om hvilke vilkår som gjelder når du søker jobb på Åland med dagpenger.

Du kan søke jobb på Åland på forhånd fra utlandet eller etter at du har kommet til Åland. Du kan også komme til Åland som arbeidsledig arbeidssøker og få dagpenger, men da kreves det at du melder deg som arbeidsledig arbeidstaker i hjemlandet i god tid før du flytter.

Å søke jobb på Åland

Du melder deg som arbeidssøker hos Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet (AMS). Først bør du gjøre deg kjent med hjemmesiden deres. Der finner du aktuell informasjon om ledige jobber som er meldt til AMS. De tilbyr rådgivning i spørsmål som gjelder sysselsetting og utdanning, samt informasjon om dagpenger og økonomiske ytelser under studier samt om tjenestene de tilbyr. Du kan også bestille Ålandlivings gratis nyhetsbrev, som sendes en gang i uka per e-post og inneholder aktuelle ledige stillinger på Åland.

Søk jobb som sjømann

Kontakt AMS hvis du er interessert i å søke jobb innenfor den ålandske sjøfarten. Gjør deg også kjent med Ålands sjøfart på hjemmesiden deres.

Nordjobb

Nordiske statsborgere eller EU-borgere i alderen 18–30 år som er bosatt i Norden, kan søke Nordjobb i et annet nordisk land. Nordjobb formidler sommerjobb, bolig og fritidsprogram. Informasjon og søknadsskjema finner du på Nordjobbs hjemmeside.

Utlendinger i jobb i Finland

Ytterligere informasjon finner du på Arbets- och näringsministeriets side Tips för jobbsøking og på AMS Ålands side Tips for deg som skal søke jobb.

Å søke jobb fra utlandet

EURES (European Employment Services) er Europa-kommisjonens arbeidsformidlingssystem, som i tillegg til EU-landene også dekker Norge og Island. På EURES-nettverkets nettsted kan du blant annet finne annonsene om ledige stillinger som er lagt inn av arbeidsmarkedstjenestene som inngår i systemet. På nettstedet finner du også kontaktinformasjon til EURES-rådgivere i forskjellige land. Din lokale EURES-rådgiver hos AMS Åland kan gi deg informasjon om spørsmål som gjelder jobb på Åland.

Et annet alternativ er de private arbeidsformidlingsforetakene. Via dem kan du enkelt søke jobb selv om du ikke befinner deg i landet. Man må imidlertid ofte kunne finsk for å bruke nettjenestene. På en del av de finske arbeidsgivernes egne nettsteder presenteres ledige stillinger også på svensk og engelsk. På Finlands Arbets- och näringsbyråers hjemmeside kan du også søke etter ledige jobber. Bedrifter legger ut annonser på svensk og engelsk hvis disse språkene kreves i jobben.

Arbeidsledig arbeidssøker på vei til Åland?

Som arbeidsløs arbeidssøker kan du på visse vilkår få dagpenger fra Finland når du søker jobb i EU- eller EØS-land (unntatt Grønland). I henhold til avtalen beholder du som arbeidsledig arbeidssøker retten til dagpenger i tre måneder når du søker jobb i et EU- eller EØS-land, forutsatt at du oppfyller arbeidsvilkåret og har rett til dagpenger (OBS! Gjelder altså ikke arbeidsmarkedsstøtte).

Før avreisen må du som arbeidstaker be om attest på retten til dagpenger fra myndighetene eller arbeidsledighetskassen i ditt eget land (blankett U2 hvis du flytter fra et EU-land, og E303 hvis du flytter fra Norge eller Island). Når du som arbeidssøker kommer til Åland, må du melde deg til AMS innen sju dager fra og med ankomsten til Åland.

Hvis du som arbeidssøker ikke finner noen jobb på Åland i løpet av tre måneder fra avreisedagen og ikke vil gå glipp av ledighetsytelsene, må du vende tilbake til hjemlandet.

Hvis du som arbeidssøkende får jobb, må du som regel gå ut av arbeidsledighetskassen i landet der du jobbet før, og i fortsettelsen betale arbeidsledighetsforsikringsavgifter i landet der du jobber. På Åland er det frivillig for arbeidstakere og arbeidsledige å bli med i en arbeidsledighetskasse som gir dem rett til inntektsrelaterte arbeidsledighetsdagpenger når de har jobbet så lang tid som kreves, det vil si at det såkalte arbeidsvilkåret er oppfylt.  Det er viktig at man ikke går ut av sin gamle arbeidsledighetskasse før medlemskapet i den nye kassen har trådt i kraft.

Du bør alltid be din tidligere arbeidsgiver om blankett E301 (attest for forsikrings- og ansettelsesperiodene). Hvis du jobber på Åland og blir arbeidsledig før du har jobbet så lang tid som kreves for å ha rett til arbeidsledighetsytelsene, kan du i henhold til visse vilkår medregne forsikrings- og ansettelseperioder fra andre EU-/EØS-land ved hjelp av attesten.

For mer informasjon, henvend deg til arbeidsformidlingen eller arbeidsledighetskassen i ditt eget land. På Åland får du mer informasjon på Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighets hjemmeside.

Kontakt myndighet

Hvis du har spørsmål om jobbsøking på Åland, kontakt AMS på Åland.

Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.