Karakterskalaen i det danske uddannelsessystem

Karakterskalaen i det danske uddannelssystem
Her kan du læse om hvilken karakterskala der benyttes i Danmark, og hvor du kan omregne dine udenlandske karakterer til danske.

På alle danske uddannelser fra folkeskolen til universitetsuddannelser benyttes den såkaldte syvtrinsskala.

Den bedste karakter er 12. Den svarer til ECTS-skalaens A. Den dårligste karakter er -3. Den svarer til ECTS-skalaens F.

Skalaen består af følgende karakterer:

  • 12. Svarer til ECTS-skalaens A.
  • 10. Svarer til ECTS-skalaens B.
  • 7. Svarer til ECTS-skalaens C.
  • 4. Svarer til ECTS-skalaens D.
  • 02. Svarer til ECTS-skalaens E.
  • 00. Svarer til ECTS-skalaens Fx.
  • -3. Svarer til ECTS-skalaens F.

Du kan læse mere om det danske karaktersystem på Uddannelses- og Forskningsministeriets netsted.

Den tidligere karakterskala: 13-skalaen

Syvtrinsskalaen blev indført i 2006/2007 hvor den erstattede den tidligere skala med karakterer fra 00 til 13.

Du kan finde en omregningstabel fra 13- til syvtrinsskalaen på Uddannelsesguiden.

Omregning af udenlandske karakterer til danske

I Danmark står Uddannelses- og Forskningsministeriet for godkendelse af udenlandske kvalifikationer.

På ministeriets netsted findes "eksamenshåndbogen" tabeller til omregning af udenlandske til danske karakterer.

Denne information findes kun på dansk. Du skal vælge dit land i dropmenuen og "karakterer" i den nederste grå menubjælke.

Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.