Medicin og refusion af udgifter til medicin i Finland

Lääkkeet ja lääkekorvaukset Suomessa
Photographer
Roberto Sorin on Unsplash
Her kan du læse om medicinsk behandling, recepter og refusion af udgifter til medicin i Finland. Du kan også læse om, hvad du skal gøre, hvis du har en udenlandsk recept, eller hvis du rejser med medicin.

Medicinsk behandling er en del af sundhedstjenesterne. Medicin, som gives på sygehuse og andre behandlingssteder, er en del af behandlingen og indgår i patientafgiften. Udgifterne til din medicin faktureres ikke separat, hvis du bor i Finland, eller hvis du har ret til at modtage behandling i Finland. Du kan læse mere på siden Ret til sundhedsydelser i Finland

Hvis du bruger medicin uden for sygehuset, skal du selv købe den på apoteket. Folkpensionsanstalten (FPA) refunderer udgifter til medicin for personer, som bor i Finland, og som er omfattet af sygesikringen. Du kan også få refusion fra FPA, hvis du har ret til behandling i Finland i henhold til EU-lovgivningen eller en international aftale. Du kan læse mere på EU-hälsovård.fi.

Refusion af udgifter til lægemidler i Finland

FPA udbetaler refusion for udgifter medicin, kliniske ernæringspræparater og basiscremer, som er ordineret til behandling af personer, som bor i Finland og er omfattet af sygesikringen. I visse tilfælde kan der udbetales refusion i henhold til EU-regler eller internationale aftaler.

Refusionen udbetales som regel med det samme på apoteket. Refusionen har et årligt udgiftsloft på 50 euro. Du kan læse mere på siden EU-hälsovård.fi og på FPA's netsted.

Køb af medicin på udenlandsk recept i Finland

Du kan købe medicin i Finland med en skriftlig recept fra et andet EU-/EØS-land eller Schweiz, hvis medicinen er tilladt at sælge i Finland. Der er bestemte minimumskrav til informationerne på recepten. Du kan læse mere på siden EU-hälsovård.fi.

Digitale recepter fungerer ikke mellem de nordiske lande, men forberedelserne med at indføre denne service er i gang.

Indførsel og udførsel af medicin

Du kan medbringe receptpligtig medicin og håndkøbsmedicin til eget personligt brug mellem EU- og EØS-lande i en mængde, som maksimalt svarer til et års forbrug. Du skal kunne dokumentere, at medicinen er til personligt brug. Det kan for eksempel dokumenteres af etiketten på emballagen, din recept eller en lægerklæring. Du kan læse mere hos Fimea (Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet) og på siderne om toldregler i de forskellige nordiske lande.

Hvis du bestiller medicin til Finland med posten, må du højst modtage en mængde svarende til tre måneders forbrug. Du kan læse mere på Fimeas netsted.

Yderligere information

Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.