Medicin og refusion af udgifter til medicin i Finland

Lääkkeet ja lääkekorvaukset Suomessa
Her kan du læse om medicin, recepter og refusion af udgifter til medicin i Finland.

Medicin og refusion af udgifter til medicin

Hvis du er omfattet af det sociale sikringssystem i Finland, får du refusion for medicinkøb direkte på apoteket.

Visse persongrupper, som ikke er omfattet af det sociale sikringssystem i Finland, får ligeledes refusion direkte på apoteket. Det gælder personer, som bor permanent i et andet EU-land og modtager pension fra Finland, samt offshore- og grænsearbejdere, som bor permanent i Finland og arbejder i et EU-land.

Refusion af udgifter til medicin i Finland

Grundrefusionen er 40 %. Du kan kun få refusion på 65 % eller 100 % (særlig refusion) hvis FPA har bevilget dig ret til særlig refusion. Når det gælder medicin som berettiger til fuld refusion (100 %) er der dog altid en egenbetaling som afhænger af medicinen. Grundrefusionen på 40 % er også begrænset for visse typer af medicin. I disse tilfælde skal du søge om ret til refusion hos FPA.

For medicin der berettiget til refusion er der fastsat en årlig egenandel: Hvis du i løbet af et kalenderår har samlede udgifter til medicin som overstiger egenandelen, skal du herefter betale egenbetalingen som afhænger af hvilken refusionsberettiget medicintype der er tale om.

Køb af medicin på udenlandsk recept i Finland

Ifølge EU-reglerne er recepter fra alle de nordiske lande, EU- og EØS-landene samt Schweiz som udgangspunkt gyldige i Finland. I praksis er det dog ikke altid muligt at købe medicin på en udenlandsk recept, hvis en helt tilsvarende medicintype ikke kan fremskaffes. Visse typer af stærk medicin kan under ingen omstændigheder fås på en udenlandsk recept.

Hvis du, allerede når den udenlandske recept udstedes, ved at du skal købe medicinen i Finland, kan du bede din læge om at udspecificere indholdet og koncentrationen af aktive stoffer i medicinen. På denne måde bliver det lettere for apoteket at finde en tilsvarende medicintype.

Indførsel af medicin til Finland

Du kan medbringe receptpligtig medicin og håndkøbsmedicin til eget personligt brug fra EU- og EØS-lande i en mængde som maksimalt svarer til et års forbrug. Du kan finde yderligere information på siden Toldregler i Finland samt hos Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea.

Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.