Toldregler i Island

Tollareglur á Íslandi
For indførsel af varer og private ejendele til Island gælder følgende regler.

 

Indførsel af private ejendele

For at opnå toldfritagelse skal den, der flytter til Island, have boet i udlandet i mindst 12 måneder. De private ejendele må være brugte og skal have været i vedkommendes besiddelse i mindst 1 år. Dertil kommer, at der ikke må gå over 6 måneder, fra en person flytter og til hans eller hendes private ejendele bringes til landet.

Ved toldbehandling af private ejendele kan der godt blive bedt om, at den, der indfører sine private ejendele, dokumenterer, at betingelserne for toldfritagelse faktisk er opfyldt. Det kan således blive krævet, at man godtgør at have haft bopæl i udlandet i det fastsatte tidsrum; en attest herom kan fås hos Folkeregisteret. Ligeledes bliver der nogle gange bedt om en attest fra en uddannelsesinstitution eller arbejdsplads i udlandet.

Varer for hvilke der gælder særlige indførselsbestemmelser

Man skal være opmærksom på, at der for bestemte varer er fastsat særlige indførselsbestemmelser; f.eks. kræver indførsel af skydevåben tilladelse fra politidirektoratet, og ligeledes gælder der særlige regler for indførsel af dyr og motorkøretøjer.

Motorkøretøjer

Ved flytning til Island gælder den regel, at der højst må gå 30 dage mellem ejerens og køretøjets ankomst. Tolddirektoratet udsteder kørselstilladelse for en måned; dette tidsrum skal bruges til at få ordnet bilens indregistrering hos Færdselskontoret.

Hvis du har tænkt dig at opholde dig på Island i mindre end et år i forbindelse med arbejde eller som turist, er det tilladt at indføre en bil, som er udenlandsk indregistreret, uden at betale indførselsafgift, hvis ellers visse betingelser er opfyldt.

Færdselskontoret står for udstedelse af islandske registreringsnumre. Tolddirektoratet udregner øvrige afgifter i forbindelse med køretøjet. Alle nærmere oplysninger kan fås på Tolddirektoratets hjemmeside og på Trafikkontorets hjemmeside.

Fødevarer

For indførsel af alle former for kødvarer gælder der generelt den betingelse, at de skal være kogte eller henkogte. Røgning, saltning eller tørring uden kogning er ikke tilstrækkeligt. F.eks. er det forbudt at indføre bacon, pølser (salami, spegepølser og alle former for røgede, ukogte pølser), hamburgerryg, fugle, upasteuriseret mælk og upasteuriserede æg.

Alle nærmere oplysninger kan fås på Tolddirektoratets hjemmeside.

Spiritus og tobak

Turister har lov til toldfrit at medbringe spiritus og tobak op til en vis grænse; oplysninger herom kan man finde på Tolddirektoratets hjemmeside. Bemærk, at minimumsalderen for indførsel af spiritus er 20 år, og at den for indførsel af tobak er 18 år.

Alle nærmere oplysninger kan fås på Tolddirektoratets hjemmeside.

Medicin

Det er tilladt at medbringe medicin til eget brug i et omfang, der svarer til ens forbrug i 100 dage, forudsat at det er godtgjort, hvilken mængde det drejer sig om. Alle nærmere oplysninger kan fås på Tolddirektoratets hjemmeside.

Våben

Indførsel af våben kræver tilladelse fra Politidirektoratet.

Planter

For indførsel af blomster og andre planter gælder generelt, at de skal være ledsaget af en sundhedsattest fra en offentlig myndighed, der fører tilsyn med plantesygdomme i dyrkningslandet; desuden kræves tilladelse fra Fødevareinstituttet.

Dyr

Nærmere oplysninger

Nærmere oplysninger kan fås på Tolddirektoratets hjemmeside eller ved telefonisk henvendelse på +354 4421000.

Kontakt myndighed
Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.