Läkemedel och läkemedelsersättning i Finland

Lääkkeet ja lääkekorvaukset Suomessa
Här hittar du information om läkemedel, recept och läkemedelsersättning i Finland.

Läkemedel och läkemedelsersättning

Om du omfattas av det sociala trygghetssystemet i Finland får du ersättning för inköp av läkemedel direkt på apoteket.

Även vissa grupper av personer som inte omfattas av det sociala trygghetssystemet i Finland får ersättning för inköp av läkemedel direkt på apoteket. Det är personer som bor permanent i ett annat EU-land som får pension från Finland och personer som bor permanent i Finland men arbetar i EU-länder.

Läkemedelsersättning i Finland

Grundersättningen är 35 procent. Specialersättning på 65 eller 100 procent får du endast om du har beviljats det av FPA. För läkemedel med full ersättning (100 %) betalar du dock alltid en läkemedelsspecifik självrisk. Även grundersättningen (35 %) är begränsad för vissa läkemedel. I dessa fall måste man ansöka om rätt till ersättning hos FPA.

Det finns en särskild årssjälvrisk för kundens läkemedelskostnader: efter att den sammanlagda självrisken för de läkemedel som du har betalat under ett kalenderår överstiger årssjälvrisken betalar du en läkemedelsspecifik självrisk för varje ersättningsgillt läkemedel.

Köp av läkemedel i Finland med recept från utlandet

Enligt EU-reglerna godtas alla recept utskrivna i de nordiska länderna samt i EU-/EES-länderna och Schweiz i princip även i Finland. Men i praktiken går det inte alltid att köpa läkemedel med ett utländskt recept om samma eller ett till fullo motsvarande läkemedel inte finns tillgängligt. Vissa starka läkemedel kan över huvud taget inte tas ut med utländska recept.

Om du redan när du skaffar receptet vet att du kommer att behöva köpa läkemedlet i Finland, bör du be din läkare att i receptet ange de verksamma substanserna och deras halter så att det blir lättare för apoteket att hitta motsvarande läkemedel.

Införsel av läkemedel till Finland

Från ett EU-/EES-land får man föra in receptbelagda läkemedel och egenvårdsprodukter för eget, personligt bruk i en mängd som motsvarar högst ett års användning. Mer detaljerad information hittar du på sidan Tullregler i Finland samt på Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea.

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Om du har några frågor, fyll i vårt kontaktformulär.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.