Legemidler og legemiddelrefusjon i Finland

Lääkkeet ja lääkekorvaukset Suomessa
Fotograf
Roberto Sorin on Unsplash
Her kan du lese om legemiddelbehandling, resepter og rett til legemiddelrefusjon i Finland. Du kan også lese om hva du må gjøre hvis du har en utenlandsk resept eller reiser med legemidler.

Legemiddelbehandling er en del av helsetjenestene. Legemidler som blir gitt på sykehus og andre helseinstitusjoner, er en del av behandlingen og inngår i egenandelen. Kostnadene for legemiddelbehandlingen din faktureres ikke separat når du bor i Finland eller har rett til behandling i Finland. Les mer på siden Rett til helsetjenester i Finland.

Legemidler som du bruker andre steder enn på sykehuset, må du kjøpe selv på apoteket. Folkpensionsanstalten (FPA) refunderer legemiddelkostnader for personer som bor i Finland og er omfattet av sykeforsikringen. Du kan også få refusjon fra FPA hvis du har rett til behandling i Finland i henhold til EU-lovgivningen eller en internasjonal avtale. Les mer på EU-hälsovård.fi.

Legemiddelrefusjon i Finland

FPA betaler refusjon for legemidler, kliniske næringspreparater og basiskremer som er ordinert for behandling av sykdom til personer bosatt i Finland som er omfattet av sykeforsikringen. I enkelte situasjoner kan refusjon betales ut i henhold til EU-forskrifter eller internasjonale avtaler.

Legemiddelrefusjon kan du som regel få direkte på apoteket. Legemiddelrefusjonene har en egenandel, det vil se et kostnadstak, på 50 euro per kalenderår. Les mer på EU-hälsovård.fi og FPAs nettside.

Kjøp av legemidler på utenlandsk resept i Finland

Du kan kjøpe legemidler i Finland med skriftlig resept som er skrevet ut i et annet EU-/EØS-land eller Sveits, hvis legemiddelet er tillatt for salg i Finland. Resepten må inneholde visse minimumsopplysninger, som du kan lese mer om på EU-hälsovården.fi.

Elektroniske resepter fungerer ikke mellom de nordiske landene, men det er forberedelser i gang for å innføre tjenesten.

Innførsel og utførsel av legemidler til og fra Finland

Mellom EU- og EØS-land kan du ta med reseptbelagte og reseptfrie legemidler til egen personlig bruk, i en mengde som maksimalt tilsvarer ett års bruk. Du kan bli nødt til å bevise at legemiddelet er ordinert til personlig bruk. Det kan du gjøre ved å vise til for eksempel etiketten på forpakningen, en resept eller en legeattest. Les mer på nettstedet til sikkerhets- og utviklingssenteret for legemiddelområdet, Fimea, og på Info Nordens sider om tollbestemmelsene i landet du reiser til.

Hvis du bestiller et legemiddel per post til Finland, kan du ta imot legemiddel til høyst tre måneders bruk. Les mer på Fimeas nettside.

Ytterligere informasjon

Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.