Legemidler og legemiddelrefusjon i Finland

Lääkkeet ja lääkekorvaukset Suomessa
Her kan du lese om legemidler, resepter og legemiddelrefusjon i Finland.

Legemidler og legemiddelrefusjon

Hvis du er omfattet av det finske trygdesystemet, får du refusjon for legemiddelkjøp direkte på apoteket.

Også noen persongrupper som ikke er omfattet av det finske trygdesystemet, får refusjon for legemiddelkjøp direkte på apoteket. Det gjelder personer som bor permanent i et annet EU-land og mottar pensjon fra Finland, samt personer som bor permanent i Finland og arbeider i EU-land.

Legemiddelrefusjon i Finland

Grunnrefusjonen er på 40 %. Spesialrefusjon på 65 eller 100 % får du bare hvis du har fått innvilget rett til spesialrefusjon av FPA. Du betaler imidlertid alltid en egenandel gså for legemidler med full refusjon (100 %). For noen legemidler er også grunnrefusjonen (40 %) begrenset. I slike tilfeller må du søke FPA om grunnrefusjon.

For legemidler med refusjon er det fastsatt en årlig egenandel: Hvis du i løpet av et kalender år har utgifter til legemidler som til sammen overstiger egenandelen, betaler du bare en egenandel for hvert av de senere legemidlene som er refusjonsberettigede.

Kjøp av legemidler på utenlandsk resept i Finland

I henhold til EU-reglene er resepter som er utstedt i Norden, EU- og EØS-landene og Sveits i prinsippet gyldige i Finland. I praksis er det imidlertid ikke alltid mulig å kjøpe legemidler på utenlandsk resept, dersom det samme eller et fullstendig tilsvarende legemiddel ikke kan skaffes. Enkelte sterke legemidler kan overhodet ikke formidles med utenlandsk resept.

Hvis du skaffer en resept i utlandet og vet at du kommer til å kjøpe legemiddelet i Finland, ber du legen oppgi legemiddelets virkestoffer og mengden av disse, slik at det blir lettere for apoteket å finne et tilsvarende legemiddel.

Innførsel av legemidler til Finland

Fra EU- og EØS-land kan du ta med deg reseptbelagte og reseptfrie legemidler til egen personlig bruk, i en mengde som maksimalt tilsvarer ett års bruk. Mer utfyllende informasjon finner du på siden Tollregler i Finland samt hos sikkerhets- og utviklingssenteret for legemiddelområdet, Fimea.

Spør Info Norden

Hvis du har spørsmål, fyll ut vårt spørsmålsskjema.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.