Rekommandationsoversigt 2021

Oversigt over Nordisk Råds rekommandationer og interne beslutninger vedtaget i løbet af 2021

Rekommandationer

Interne beslutninger