Medlemsförslag om en gemensam nordisk sammanställning av hanteringen av coronakrisen i ett nordiskt perspektiv