Grøn luftfart, krydstogtturisme og plastikaffald var på dagsordenen da nordens miljø- og klimaministre mødtes

28.10.20 | Nyhed
Plastic Change
Photographer
Plastic Change
Plastaffald er et presserende og tiltagende problem, som der skal tages hånd om hurtigst muligt, lyder budskabet fra de nordiske ministre for klima og miljø efter dagens møde i Nordisk Ministerråd. På mødet var også bæredygtig krydstogtturisme og grønnere luftfart på agendaen, og de nordiske ministre benyttede også lejligheden til at diskutere EU's 2030 klimamålsætninger.

Siden 2016 har Norden bidraget til diskussionen om behovet for en global aftale om marint plastaffald og mikroplast. På dagens ministermøde underskrev de nordiske ministre på området således også en deklaration med henblik på at få enighed om et forhandlingsmandat for en sådan aftale på UNEA-5 i februar 2021 og februar 2022. Ministererklæringen lægger desuden vægt på behovet for at engagere regeringer såvel som den private sektor i arbejdet med at fremme en cirkulær økonomi, da plastprodukternes livscyklus påvirkes af såvel bæredygtig produktion som forbrug.

Det nordiske lederskapet for en ny avtale mot plastforsøpling har gitt resultater det siste halvannet året.

Sveinung Rotevatn, Norges klima- og miljøminister

Erklæringen følges op med to nordiske udredninger med fokus på forslag til videns- og finansieringsmekanismer i en potentiel global aftale. Nordisk Ministerråd har dertil netop udgivet en rapport, der angiver konkrete tiltag og elementer, som bør inkluderes i en global aftale om marint affald og mikroplast.

 

”Det nordiske lederskapet for en ny avtale mot plastforsøpling har gitt resultater det siste halvannet året. Norden vil fortsette å ta en tydelig lederrolle i arbeidet med å få på plass et godt forhandlingsmandat, slik at avtalen blir et effektivt verktøy. Rapporten legger fram en rekke interessante forslag, og jeg ser fram til å diskutere dette med kollegaer i andre land og regioner», siger Norges klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.

Bæredygtig krydstogtturisme og grøn luftfart

Det danske formandskab har sat både bæredygtig krydstogtturisme og grønnere luftfart på agendaen. Muligheder for en fælles omstilling af transportsektoren er en del af de nordiske landes samarbejde for at blive den mest bæredygtige og integrerede region i verden.

 

På mødet underskrev ministrene en erklæring, der stadfæster, at Norden vil tage lederskab og arbejde for at mindske forureningen fra krydstogtskibe samt gøre Norden til en bæredygtig krydstogtdestination. De nordiske ministre anerkender behovet for både at reducere støjgener og luftforureningen der følger, når skibene lægger til kaj. Landstrøm peges på som en stor del af løsningen og ambitionen er at der skal etableres anlæg i alle store havne inden 2030.

I Norden kan vi sammen skabe verdens mest bæredygtige krydstogtsdestination. Vi opfordrer nu byer, havne og krydstogtsrederier til at bidrage til at opnå det mål.

Lea Wermelin, Danmarks miljøminister

”Vi skal have lagt en grønnere kurs for krydstogsskibene. Derfor har jeg sammen med de øvrige nordiske miljøministre i dag vedtaget en erklæring, hvor vi opfordrer til, at landstrøm gøres tilgængeligt i de største krydstogtshavne i Norden og Østersøen senest i 2030. I Norden kan vi sammen skabe verdens mest bæredygtige krydstogtsdestination. Vi opfordrer nu byer, havne og krydstogtsrederier til at bidrage til at opnå det mål”, siger Danmarks miljøminister Lea Wermelin

 

Senere på året kommer det danske formandskab for Nordisk Ministerråd med en roadmap rapport med konkrete handlinger til, hvordan vi ved fælles hjælp kan nå i mål.

På mødet blev fremtidsudsigterne angående et samarbejde om grøn omstilling af flytransport også drøftet. På baggrund af en forskningsrapport udarbejdet for Nordisk Ministerråd blev en række anbefalinger diskuteret. Blandt andet blev mulighederne for at øge mængden af bæredygtigt brændsel som anvendes i flysektoren i Norden samt potentialerne ved at fremme brugen af elektrisk luftfart drøftet.

EUs 2030 klimamål

Ministermødet gav også anledning til en drøftelse af udviklingen af EUs 2030 klimamål. Ministrene diskuterede, hvordan de nordiske lande kan skubbe på for et mål på linje med Parisaftalen. Desuden hvordan implementeringen af øgede ambitioner skal bidrage til en effektiv omstilling.

 

Mødet efterfulgtes af et digitalt samrådsmøde med Nordisk Råds Udvalg for Holdbart Norden.

Landstrøm: Krydstogtskibene kobles på det lokale elnet i stedet for selv at generere strømmen via egne dieselgeneratorer. Det sætter både en stopper for deres støjudledning og de store mængder CO2, NOx og partikler som generatorerne udleder.