Norden skal have grønne skibskorridorer

03.05.22 | Nyhed
Miljøministre på elfærge i Oslo
Fotograf
Martin Fossum Lerberg
De nordiske klima- og miljøministre er blevet enige om, at landene i fællesskab skal arbejde på at etablere grønne korridorer til udledningsfri skibsfart mellem havne i Norden.

Separate ruter til udledningsfri færger og skibe er et vigtigt skridt i retning af at dekarbonisere skibsfarten i Norden. Der er i dag ganske omfattende færge- og skibstrafik mellem de nordiske lande, og tilsammen har vi både ressourcerne og teknologien til at gå forrest med et projekt, som kan vise resten af verden, hvilket potentiale der er for grøn skibsfart, siger Norges klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Tilsammen har vi både ressourcerne og teknologien til at gå forrest med et projekt, som kan vise resten af verden, hvilket potentiale der er for grøn skibsfart.

Espen Barth Eide

De nordiske miljøministre har været samlet i Oslo, hvor de har drøftet emner, som er vigtige for den internationale klima- og miljødagsorden. Enigheden om at oprette grønne korridorer til udledningsfri skibsfart i Norden er en opfølgning på Clydebank-erklæringen fra klimatopmødet i Glasgow i 2021. De lande, der har underskrevet Clydebank-erklæringen, vil have etableret mindst seks internationale grønne skibsfartskorridorer inden midten af dette århundrede. De nordiske ministre ønsker, at de blandt andet skal omfatte i Norden.

 

Ministrene har derfor godkendt et pilotprojekt, som skal identificere samarbejdspartnere for grønne korridorer inden for skibsfartsbranchen i Norden. Dette inkluderer kortlægning af konkrete, intranordiske skibsfartsruter for udledningsfri skibsfart. Arbejdet skal ledes af DNV, og der er afsat 1 million danske kroner til projektet.

 

Det er helt afgørende, at man reducerer udledningen fra international skibsfart. ”I dag står skibsfarten for cirka 3 procent af udledningen på verdensplan, og der er udsigt til en væsentlig stigning. De nordiske lande udfører nu et vigtigt pionerarbejde, som er helt i tråd med ministerrådets vision om at blive verdens mest bæredygtige region og om at fremme grøn omstilling og CO2-neutralitet," siger Nordisk Ministerråds generalsekretær Paula Lehtomäki.

 

Der er i dag et betydeligt potentiale for at reducere udledning fra international skibsfart. Beregninger viser, at udledningen fra skibsfarten vil stige i de kommende år, hvis der ikke iværksættes tiltag for at reducere udledningen. De nordiske lande har nogle af verdens travleste færgeruter, og der er gode forhold for pilotprojekter inden for udledningsfri shipping.

 

 

Information

Nordisk Ministerråd arbejder med den grønne omstilling inden for skibsfart på flere måder. Ud over grønne korridorer til udledningsfri skibsfart mellem havne i Norden arbejdes der også med at reducere forureningen fra krydstogtskibe og gøre Norden til en bæredygtig krydstogtdestination.

I 2020 underskrev ministrene erklæringen "Renere krydstogter med mere landstrøm: Nordisk førerposition i arbejdet med at gøre Norden og Østersøområdet til bæredygtige krydstogtdestinationer".