Vihreää valoa meriliikenteen vihreille käytäville

03.05.22 | Uutinen
Miljøministre på elfærge i Oslo
Valokuvaaja
Martin Fossum Lerberg
Pohjoismaiden ympäristö- ja ilmastoministerit ovat sopineet, että maat pyrkivät yhdessä perustamaan Pohjoismaiden satamien välisiä vihreitä liikennekäytäviä ja edistämään siten kasvihuonekaasupäästötöntä meriliikennettä.

Omien reittien perustaminen päästöttömille lautoille ja aluksille on tärkeä askel kohti hiilestä irtautumista. Pohjoismaiden välillä on nykyisin huomattavaa lautta- ja laivaliikennettä. Yhdessä meillä on riittävästi resursseja ja tekniikkaa hankkeeseen, jolla voimme osoittaa vihreän meriliikenteen potentiaalin koko maailmalle, sanoo Norjan ilmasto- ja ympäristöministeri Espen Barth Eide.

Yhdessä meillä on riittävästi resursseja ja tekniikkaa hankkeeseen, jolla voimme osoittaa vihreän meriliikenteen potentiaalin koko maailmalle.

Norjan ilmasto- ja ympäristöministeri Espen Barth Eide

Pohjoismaiden ympäristöministerit ovat olleet koolla Oslossa, jossa he ovat keskustelleet kansainvälisen ympäristö- ja ilmastopolitiikan tärkeistä aiheista. Päätös päästötöntä meriliikennettä edistävien liikennekäytävien kehittämisestä on seurausta Clydebank-julistuksesta, joka hyväksyttiin Glasgow’n COP26-ilmastokokouksessa vuonna 2021. Clydebank-julistuksen allekirjoittaneet maat toivovat, että tämän vuosikymmenen puoliväliin mennessä perustetaan vähintään 6 kansainvälistä vihreää meriliikennekäytävää. Pohjoismaiden ministerit toivovat, että niihin sisältyisi myös kasvihuonekaasupäästöttömiä pohjoismaisia merikuljetusyhteyksiä.

Ministerit ovat näin ollen hyväksyneet pilottihankkeen, jossa etsitään yhteistyökumppaneita pohjoismaisista merenkulkualan toimijoista. Työhön sisältyy selvitys konkreettisista päästöttömistä reiteistä Pohjoismaiden välisessä meriliikenteessä. Selvityksen tekee DNV, ja hankkeelle on myönnetty 1 miljoonan Tanskan kruunun rahoitus.

Kansainvälisen meriliikenteen päästövähennykset ovat täysin välttämättömiä. ”Merenkulkualan osuus kansainvälisistä päästöistä on nykyään noin 3 prosenttia, ja sen ennustetaan kasvavan merkittävästi. Pohjoismaat tekevätkin nyt tärkeää pioneerityötä, joka vastaa Pohjoismaiden ministerineuvoston visiota Pohjolasta maailman kestävimpänä alueena sekä tavoitetta vihreän siirtymän ja hiilineutraaliuden edistämisestä”, sanoo Pohjoismaiden ministerineuvoston pääsihteeri Paula Lehtomäki.

Kansainvälisessä meriliikenteessä on nykyisin merkittävää päästövähennyspotentiaalia. Arvioiden mukaan meriliikenteen päästöt kasvavat jatkossa, ellei päästövähennystoimiin ryhdytä. Pohjoismaiden vesillä on maailman vilkkaimmin liikennöityjä lauttareittejä, ja täällä on myös hyvät edellytykset toteuttaa päästöttömän meriliikenteen pilottihankkeita.

Lisätietoja

Pohjoismaiden ministerineuvosto edistää meriliikenteen vihreää siirtymää monella saralla. Vihreiden meriliikennekäytävien perustamisen lisäksi maat pyrkivät vähentämään risteilyalusten päästöjä ja tekemään Pohjolasta kestävän risteilykohteen.

Vuonna 2020 ministerit allekirjoittivat julkilausuman ”Puhtaampia risteilyjä maasähköä lisäämällä: Pohjoismaat edelläkävijöinä kehitettäessä Pohjolaa ja Itämeren aluetta kestäviksi risteilymatkakohteiksi.”