Klarsignal om grønne skipskorridorer i Norden

03.05.22 | Nyhet
Miljøministre på elfærge i Oslo
Fotograf
Martin Fossum Lerberg
De nordiske klima- og miljøministrene har blitt enige om at landene sammen skal arbeide for å etablere grønne korridorer for utslippsfri skipsfart mellom havner i Norden.

Egne ruter for utslippsfrie ferger og skip er et viktig steg i retning av å avkarbonisere skipsfarten i Norden. Det eksisterer i dag en betydelig ferge- og skipstrafikk mellom de nordiske landene, sammen har vi ressurser og teknologi til å virkelig gå foran med et prosjekt som kan vise potensialet for grønn skipsfart til hele verden, sier norges klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Sammen har vi ressurser og teknologi til å virkelig gå foran med et prosjekt som kan vise potensialet for grønn skipsfart til hele verden.

Espen Barth Eide

De nordiske miljøministrene har vært samlet i Oslo hvor de har diskutert saker viktige for den internasjonale klima- og miljøagendaen. Enigheten om å opprette nordiske grønne korridorer for utslippsfri skipsfart er en oppfølging av Clydebank-erklæringen fra klimatoppmøtet i Glasgow 2021. Landene som har undertegnet Clydebank-erklæringen ønsker at det skal opprettes minst 6 internasjonale grønne skipsfartskorridorer innen midten av dette århundre. De nordiske ministrene ønsker at utslippsfrie skipsfartsruter i Norden vil inngå blant disse.

 

Ministrene har derfor godkjendt et pilot-prosjekt som kan identifisere samarbeidspartnere for grønne korridorer innenfor skipsfartsindustrien i Norden. Dette inkluderer å kartlegge konkrete intranordiske skipsfartsruter for utslippsfri skipsfart. Arbeidet skal ledes av DNV, og prosjektet er tildelt 1 million danske kroner.

 

Det er helt vesentlig å få redusert utslippene fra internasjonal skipsfart. "I dag står skipsfarten for om lag 3 prosent av internasjonale utslipp med betydelige økninger i sikte. Det er derfor et viktig pionerarbeid de nordiske landene nå gjør, som også er helt i tråd med Ministerrådets visjon om å bli verdens mest bærekraftige region og fremme grønn omstilling og CO2-nøytralitet", sier generalsekretær i Nordisk Ministerråd, Paula Lehtomäki.

 

Det er i dag et betydelig potensiale for utslippskutt fra internasjonal skipsfart. Beregninger viser at utslipp fra skipsfarten vil øke framover dersom ingen tiltak blir gjort for å redusere utslippene. Nordiske farvann har noen av verdens travleste fergeruter, og forholdene ligger godt til rette for pilotprosjekter innenfor utslippsfri shipping.

Information

Nordisk Ministerråd jobber med den grønne omstillingen i skipsfarten på flere områder. I tillegg til å dekke  grønne korridorer for utslippsfri skipsfart mellom havner i Norden, jobbes det også med å redusere forurensning fra cruiseskip og gjøre Norden til en bærekraftig cruisedestinasjon.

I 2020 underskrev ministrene deklarationen "Renere cruise med mer landstrøm: Nordisk lederposisjon i arbeidet med å gjøre Norden og Østersjøområdet til bærekraftige cruisedestinasjoner".