Norden skal samarbejde om forskning i pandemier

14.04.20 | Nyhed
Arne Flåøyen
Photographer
Kurt Gaasø
Der er et stort behov for ny viden om vacciner, behandlingsformer, og hvordan de nordiske lande på forskellig vis takler den igangværende covid-19-pandemi. Derfor går Norden nu sammen om at styrke forskningssamarbejdet for at ruste sig til en fremtidig pandemi.

Verden over bliver der i disse uger forsket i at finde en kur imod covid-19, forårsaget af corona-virussen. Verdenssundhedsorganisationen WHO udsendte tidligere på året anbefalinger for behovet for forskning, og nu styrker Norden også sin forskning om covid-19-pandemien. 

Direktør i NordForsk Arne Flåøyen siger, at NordForsk har en rolle at spille i det arbejde.

- Der sættes meget forskning i gang netop nu, og det meste af forskningen er rettet mod virusset, vaccineudvikling og udvikling af en behandling. Dette er forskning, som kan foregå hvor som helst i verden. Vi i NordForsk har vores niche inden for forskning, som skaber nordisk nytte. Vi ønsker derfor at støtte forskning, som kun kan gennemføres i Norden, og som vil være til gavn for vores samfund. Ved at samarbejde inden for forskning vil vi få resultater, som gør os bedre i stand til at håndtere fremtidige pandemier og andre store kriser, som rammer vores samfund på samme måde og på samme tid. 

Tre nye forskningsinitiativer

NordForsk, som er en forskningsinstitution under Nordisk Ministerråd, ønsker at igangsætte tre forskningsinitiativer, som skal kaste hvert sit lys på covid-19-pandemien. To af initiativerne skal fokusere på blandt andet vacciner og behandlingsformer med udgangspunkt i klinisk forskning, mens det tredje initiativ skal have fokus på samfundssikkerhed, og hvordan de nordiske regeringer forholder sig til beredskab og krisehåndtering. 

NordForsks direktør Arne Flåøyen mener nemlig, at der er meget at lære fra de nordiske landes håndtering af den igangværende pandemi. 

- Covid-19 er den største krise, som har ramt vores nordiske lande siden Anden Verdenskrig. Vores samfund er sat på stor prøve, og vi forsøger at håndtere situationen på bedst mulig måde. Normalt taler vi gerne om, at Norden er den mest integrerede region i verden, men i denne aktuelle krise ser vi, at det er vanskeligt at koordinere indsatser på tværs af landegrænserne, siger Arne Flåøyen og uddyber:  

- Hvert land har sin egen strategi og sine egne løsninger på covid-19. Fra en forskers ståsted kan det, vi nu observerer, sammenlignes med et gedigent eksperiment på, hvordan man forsøger at løse samme krise, men på forskellige måder. Ved at samarbejde om forskning kan vi lære af hinanden og klæde vores samfund bedre på til at håndtere kommende pandemier.