Norden skal samarbeide om forskning på pandemier

14.04.20 | Nyhet
Arne Flåøyen
Photographer
Kurt Gaasø
Det er stort behov for ny kunnskap om vaksiner, behandlingsformer og hvordan de nordiske landene på forskjellige måter takler den pågående covid-19-pandemien. Derfor går Norden nå sammen om å styrke forskningssamarbeidet for å ruste seg til en framtidig pandemi.

Verden over blir det forsket på å finne en kur mot covid-19, som forårsakes av koronaviruset. Verdens helseorganisasjon, WHO, sendte tidligere på året ut anbefalinger for behovet for forskning, og nå styrker Norden også sin forskning rundt covid-19-pandemien. 

Direktør i NordForsk Arne Flåøyen sier at NordForsk har en rolle å spille i det arbeidet.

– Det settes i gang mye forskning akkurat nå, og det meste er rettet mot viruset, vaksineutvikling og utvikling av en behandling. Dette er forskning som kan foregå hvor som helst i verden. Vi i NordForsk har vår nisje innenfor forskning som skaper nordisk nytte. Vi ønsker derfor å støtte forskning som bare kan gjennomføres i Norden, og som vil være til gagn for samfunnene våre. Ved å samarbeide innenfor forskning vil vi få resultater som gjør oss bedre i stand til å håndtere framtidige pandemier og andre store kriser som rammer samfunnene våre på samme måte og på samme tid. 

Tre nye forskningsinitiativer

NordForsk, som er en forskningsinstitusjon under Nordisk ministerråd, ønsker å sette i gang tre forskningsinitiativer som skal kaste hvert sitt lys på covid-19-pandemien. To av initiativene skal fokusere på blant annet vaksiner og behandlingsformer med utgangspunkt i klinisk forskning, mens det tredje initiativet skal ha fokus på samfunnssikkerhet og hvordan de nordiske regjeringene forholder seg til beredskap og krisehåndtering. 

NordForsks direktør Arne Flåøyen mener nemlig at det er mye å lære av de nordiske landenes håndtering av den pågående pandemien. 

– Covid-19 er den største krisen som har rammet de nordiske landene siden andre verdenskrig. Samfunnene våre er satt på en stor prøve, og vi forsøker å håndtere situasjonen på best mulig måte. Normalt snakker vi gjerne om at Norden er den mest integrerte regionen i verden, men i denne aktuelle krisen ser vi at det er vanskelig å koordinere innsatser på tvers av landegrensene, sier Arne Flåøyen og utdyper:  

– Hvert land har sin egen strategi og sine egne løsninger på covid-19. Fra en forskers ståsted kan det vi nå observerer, sammenlignes med et gedigent eksperiment på hvordan man prøver å løse samme krise, men på forskjellige måter. Ved å samarbeide om forskning kan vi lære av hverandre og ruste samfunnene våre bedre til å håndtere kommende pandemier.