Norden ska samarbeta kring forskning om pandemier

14.04.20 | Nyhet
Arne Flåøyen
Photographer
Kurt Gaasø
Det finns ett stort behov av ny kunskap om vacciner, behandlingsmetoder och hur de nordiska länderna på olika sätt tacklar den pågående covid-19-pandemin. Därför ska Norden nu tillsammans stärka forskningssamarbetet för att rusta sig för en framtida pandemi.

I dessa dagar forskar man i hela världen i hopp om att få fram ett botemedel mot covid-19, som orsakas av coronaviruset. Världshälsoorganisationen WHO utfärdade tidigare i år rekommendationer om behovet av forskning, och nu stärker Norden också sin forskning om covid-19-pandemin. 

NordForsks direktör Arne Flåøyen säger att NordForsk har en roll att spela i det arbetet.

– Det pågår mycket forskning just nu, och merparten av forskningen är inriktad på viruset, vaccinutveckling och utveckling av en behandling. Det är forskning som kan ske var som helst i världen. Vi på NordForsk har vår nisch inom forskning som skapar nordisk nytta. Vi vill därför stödja forskning som endast kan genomföras i Norden, och som kommer att vara till nytta för våra samhällen. Genom att samarbeta inom forskning får vi resultat som ger oss bättre förutsättningar att hantera framtida pandemier och andra stora kriser som drabbar våra samhällen på samma sätt och samtidigt. 

Tre nya forskningsinitiativ

NordForsk, som är en forskningsinstitution under Nordiska ministerrådet, vill dra i gång tre forskningssatsningar som ska belysa covid-19-pandemin ur varsitt perspektiv. Två av initiativen ska fokusera på bland annat vacciner och behandlingsmetoder baserade på klinisk forskning, medan det tredje initiativet ska fokusera på samhällssäkerhet och hur de nordiska regeringarna förhåller sig till beredskap och krishantering. 

NordForsks direktör Arne Flåøyen menar nämligen att det finns mycket att lära från de nordiska ländernas hantering av den pågående pandemin. 

– Covid-19 är den största kris som drabbat våra nordiska länder sedan andra världskriget. Våra samhällen är satta på stora prov, och vi försöker hantera situationen på bästa möjliga sätt. Vi talar gärna om att Norden är världens mest integrerade region, men i den aktuella krisen ser vi att det är svårt att samordna insatser över nationsgränserna, säger Arne Flåøyen och utvecklar det:  

– Varje land har sin egen strategi och sina egna lösningar på covid-19. Ur en forskares perspektiv kan det vi ser nu jämföras med ett gediget experiment om hur man försöker lösa samma kris, men på olika sätt. Genom att samarbeta kring forskning kan vi lära av varandra och rusta våra samhällen bättre för att hantera kommande pandemier.