Nordisk Råd indleder efteråret digitalt – og møder Erna Solberg

11.09.20 | Nyhed
Kjell-Arne Ottosson taler i Plenum i Stortinget ved Nordisk Råds Session 2018

Kjell-Arne Ottosson taler i Plenum i Stortinget ved Nordisk Råds Session 2018

Fotograf
Johannes Jansson

Septembermøderne skulle være afholdt i Stortinget i Oslo den 14.-15. september, men alle møder bliver nu digitale i stedet.

På mandag tager Nordisk Råd hul på det politiske efterår med de traditionelle septembermøder. Rådets partigruppe, udvalgene og præsidiet sammentræder i løbet af ugen, og derudover skal man holde møde med Norges statsminister Erna Solberg om maritim biologisk mangfoldighed. Alle møder foregår digitalt på grund af coronapandemien.

Mandagen starter med, at størstedelen af Nordisk Råds partigrupper holder deres møder. Samme dag holdes også mødet mellem rådet og Erna Solberg. Temaet er Nordens rolle i arbejdet med at opnå en bæredygtig forvaltning af havets ressourcer og sikre en bæredygtig havøkonomi i Norden og globalt i fremtiden.

Baggrunden er, at Erna Solberg i 2018 lancerede et internationalt højniveaupanel for bæredygtig havøkonomi bestående af 14 kystnationer i hele verden. Panelets mål er at skabe international forståelse for en bæredygtig udnyttelse af havet.

Havet prioriteres højt i Nordisk Råd

Havet og den maritime biologiske mangfoldighed går godt i spænd med Nordisk Råds agenda. I år er det Island, der har præsidentskabet for rådet, og havet er et prioriteret tema i præsidentskabsprogrammet.

– En rapport fra FN's klimapanel i 2019 viser, at økosystemerne i havene allerede er blevet påvirket af klimaforandringerne. Det er en trussel mod den biologiske mangfoldighed i havene og har en direkte indvirkning på vores liv her i de nordiske lande, som jo alle er kystnationer. Vi skal gøre alt for at standse udviklingen – både på globalt og nordisk niveau. Det bliver utroligt interessant at høre Erna Solberg fortælle om det arbejde, der foregår i det internationale højniveaupanel, siger Silja Dögg Gunnarsdóttir, som er Nordisk Råds præsident i 2020.

Præsidiet diskuterer sessionen i 2020.

Nordisk Råds septembermøder fortsætter med udvalgsmøder tirsdag den 15. september. COVID-19 vil af indlysende årsager blive behandlet i udvalgene, som dog også tager en række andre emner op, blandt andet miljø og klima.

Præsidiet holder sit møde fredag den 18. september. På agendaen er blandt andet spørgsmålet om, hvordan emnerne på Nordisk Råds session skal håndteres i år, nu hvor den fysiske session i Reykjavik er blevet aflyst på grund af pandemien. Det står klart, at sessionsugen i uge 44 vil byde på en hel del digitale møder, men detaljerne er endnu ikke på plads.

Septembermøderne skulle egentlig have været afholdt i Oslo den 14.-15. september, men alle fysiske møder blev aflyst på grund af pandemien, og de afholdes nu i stedet digitalt.